ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

Н. В. Резнікова

Abstract


Як зазначає В. Панченко, економічний націоналізм помилково
розглядався рядом дослідників як найвища форма протекціонізму
здебільшого через переважання тарифних інструментів регулювання
зовнішньої торгівлі, він не обмежувався впливом на останню, але ставав
основою стратегій розвитку, спрямованих на досягнення економічної
безпеки. Ліберальне тло глобалізації не стільки деформувало існуючий
потенціал впливу та особливості реалізації економічного націоналізму,
скільки визначило поступову трансформацію його змістовних форм

References


Панченко В.Г. Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і

практика / В.Г. Панченко. — К. Аграр Медіа Груп, 2018. — 618 с.

Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення

економічної залежності в умовах двополярного зонування світової

економіки / Н.В. Резнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.

— 2012. — № 4 (63). — С.38—42.

Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення

природи економічних дисбалансів в контексті кризових потрясінь. – /Н.В.

Резнікова // Вісник Донецького національного університету. Серія В.

Економіка і права. №1. – 2012. – С. 177-184.

Резникова Н. В. Роль государства и рынка в

дискурсе глобализации: вызовы взаимозависимости // Финансовые

исследования. 2014. - № 2 (43). - С. 15–22.

Резнікова Н.В. Політика економічного націоналізму: від

витоків до нових варіацій економічного патріотизму /В.Г. Панченко, Н. В.

Резнікова // Економіка і держава. — №8 (серпень). — 2017. — сс.5-11.

Резнікова Н.В. Економічна неозалежність країн в умовах

глобальних трансформацій / Н.В.Резнікова — К. АграрМедіаГруп, 2018. —

с.

Резнікова Н.В. Методологічні засади економічного

націоналізму / Н. В. Резнікова, В.Г. Панченко // Економіка і держава. —

№7. — 2017. — с.4-8.

Рилач Н. М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції /

Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.

– 2011. – №103. – С. 80–83.

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної

економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія

«Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/articl/view/3406/3081

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи

України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж //

Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Abdelal R. Nationalism and International Political Economy in

Eurasia, Economic Nationalism in a Globalizing World, ed. Eric Helleiner and

Andreas Pickle, Cornell University Press: New York, 2005 — p. 26.

Gilpin R. Political Economy of International Relations. Princeton:

Princeton University Press, 1987. — 472 p.

Helleiner E. Economic Nationalism as a Challenge to Economic

Liberalism? Lessons from the 19th Century / E. Helleiner // International Studies

Quarterly, №. 4. — 2002. — pp. 307- 329.

Pickel A. Explaining (with) Economic Nationalism / A. Pickel —

Mode of access: http://www.trentu.ca/org/tipec/2pickel1.pdf

Wimmer A. Methodological nationalism and beyond: nation-state

building, migration and the social sciences / A. Wimmer, G. Schiller // Global

Networks, 2 (4). — 2002. — pp. 301–334.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.