ДІАЛЕКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

М Ю. Рубцова

Abstract


Відомо, що модель Манделла-Флемінга розглядає вплив грошово-
кредитної та бюджетно-податкової стимулюючої політики на малу
відкриту економіку за двома типами режимів валютного курсу — гнучким
та фіксованим валютним курсами. За режимом гнучкого валютного курсу
стимулювання бюджетно-податковою політикою не призводить до
очікуваного зростання сукупних доходів, а змінюється лише внутрішня
структура: частка державних видатків підвищується, а питома вага чистого
експорту зменшується.

References


Резнікова Н.В. Роль монетарної політики в досягненні

економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму

/Н.В.Резнікова, О.А.Іващенко // "Економіка та держава" № 3, -

березень 2016 р. – С.7-12.

Резнікова Н.В. Економічна неозалежність країн в умовах

глобальних трансформацій / Н.В.Резнікова — К. АграрМедіаГруп, 2018. —

с.

Резникова Н.В. Проблемы глобальной макроэкономической

взаимозависимости // Modern Science — Moderní věda. — Praha. — Česká

republika, Nemoros. — 2016. — № 2. – P.52-55.

Рилач Н. М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції /

Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.

– 2011. – №103. – С. 80–83.

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної

економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія

«Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/articl/view/3406/3081

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи

України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж //

Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Taylor J.B. The Monetary Transmission Mecha nism: An Empirical

Framework [Electronic resource] / J.B. Taylor // Journal of Economic

Perspectives. — 1995. — Vol. 9 (4). — Mode of access:

http://web.stanford.edu/ ~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/1995/The_

Monetary_Transmission_Mechanism_An_Empirical_ Framework.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.