ТЕОРЕТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ЗА УМОВ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Т. В. Мірзодаєва, Л. П. Сєрова

Abstract


За положеннями класичної теорії міжнародної торгівлі, основою
вільної торгівлі є досконала конкуренція, яка полягає у відкритому
доступі на внутрішній та зовнішні ринки будь якої кількості фірм, що
вільно конкурують між собою. Тільки за умов досконалості конкуренції на
зовнішньому та внутрішньому ринку політика вільної торгівлі стає парето
-оптимальною, коли виграш країни від розвитку вільної торгівлі
перевищує національні втрати від відкриття внутрішнього ринку .

References


Приходько, І. В. Теоретичні концепції міжнародної

економічної інтеграції [Текст] / Ірина Валеріївна Приходько //

Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний

економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. –

Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського

національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. –

Том 19. – № 1. – С. 91-100

Стукач Т.М. Аграрний протекціонізм і вільна торгівля при

вступі до СОТ / Т.М. Стукач // Економіка АПК. – 2005. - №3. – С. 146-149.

Хейлперін, М. А. Вільна торгівля та соціальний добробут [Текст] /

М. А. Хейлперін // Огляд міжнародної праці. – 1957. – №3. – с. 173-192.

J.E. Meade, “Theory of International Economic Policy” N.Y. 1955.

Richard E. Caves, “International Corporation: The Indastrial

Economics of Foreign Investment”, Economica, February 1971, pp 1-27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.