МОЖЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ НАУКОВИМ ТА ІННОВАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ ЯК НАСЛІДОК ДІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Н. М. Рилач

Abstract


Інноваційна політика ЄС формується на пан’європейському,
національному та регіональному рівнях на основі великої кількості
стратегій, програм і планів. До основних стратегічних документів, що
сьогодні визначають європейську політику, належить ухвалена в березні
2010 р. стратегія економічного розвитку "Європа 2020" – наступник
Лісабонської стратегії.

References


Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних

інноваційних процесах / Наталія Михайлівна Рилач. // Вісник КНУ

Міжнародні відносини. – 2015. – №1. – С. 39–43.

Рилач Н. М. Інституційний механізм поглиблення науково-

технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом

як частина Угоди про асоціацію / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні

проблеми міжнародних відносин. – 2009. – С. 10–15.

Емерсон М. Поглиблення відносин між ЄС та Україною Що,

чому і як? / М. Емерсон, В. Мовчан. – Київ: Центр європейських

політичних досліджень та Інститут економічних досліджень та політичних

консультацій, 2016.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь [Електронний

ресурс] / [В. М. Геєць, А. І. Даниленко, Е. М. Лібанова та ін.]. – 2015. –

Режим доступу до ресурсу: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/

http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна Україна -2020++.pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕФОРМ У

СФЕРІ НАУКИ Й ТЕХНОЛОГІЙ [Електронний ресурс] // Доповідь

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. – 2017. – Режим

доступу до ресурсу: http://eu-ua-csp.org.ua/csp-activity/analytics/98-dopovidpgs-

science/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.