МІЖНАРОДНИЙ РИНОК РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. А. Тарасенко

Abstract


Значення терміна «рекрутинг» походить від французького «recreit»,
«рекрутувати» - набирати, вербувати, наймати на роботу за певну оплату.

References


Батюк Б.Б., Гірняк К.М. Управління персоналом [Текст] : навч.

пос. / Б.Б. Батюк, К.М. Гірняк. – Львів : Сполом, 2014. – 191 с.

Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства :

[моногр.] / Гриньова В.М., Писаревська Г.І. – Х.: ХНЕУ, 2012. – 228 с.

Грицак Н. Кадрові війни: як не стати донором [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com. ua/2011-05-11-22-

-24/1265-2012-10-19-08-50-12.html.

Жиляєва І.Ю. Передумови виникнення рекрутингу як інструменту

з підбору персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/NTU_ XPI_59_2010_15.pdf.

Наумік К.Г., Жиляєва І.Ю. Уточнення змісту поняття «рекрутинг»

як інструменту гармонізації комунікаційних процесів в організації

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

file:///D:/OKSANA/Downloads/problems-of-economy-2010- 2_0-pages-

_60.pdf.

Ященко О.Є. Дослідження інновацій в управлінні персоналом :

[моногр.] / О.Є. Ященко. – Львів : Сполом, 2014. – 315 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.