ЕФЕКТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТИДЕМПІНГОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Іващенко

Abstract


В економічній теорії одним із головних аргументів протекціонізму є
критика теорії зовнішньої торгівлі з позицій захисту національного
добробуту, що випливає безпосередньо з аналізу виграшів і втрат. Вигода
від застосування експортного й імпортного мита може бути протиставлена
виробничим і споживчим втратам, які виникають від викривлення мотивів
поведінки виробників і споживачів. Однак можливий і такий випадок, коли
вигода від поліпшення умов торгівлі після введення
зовнішньоторговельних податків перевищить втрати від неї.

References


Панченко В. Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і

практика / В. Г. Панченко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – 618 с.

Резнікова Н.В. Економічна неозалежність країн в умовах

глобальних трансформацій / Н.В. Резнікова. – К.: АграрМедіаГруп, 2018. –

с.

Резнікова Н.В. Політика економічного націоналізму: від

витоків до нових варіацій економічного патріотизму /В.Г. Панченко, Н. В.

Резнікова // Економіка і держава. — №8 (серпень). — 2017. — сс.5-11.

Резнікова Н.В. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові

виміри регулювання в умовах лібералізації / В.Панченко, Н.Резнікова /

Міжнародна економічна політика. — №2 (27). — 2017. — сс.28-46.

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної

економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія

«Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/articl/view/3406/3081

Рилач Н. М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції /

Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.

– 2011. – №103. – С. 80–83.

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи

України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж //

Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Evans-Pritchard, Ambrose. 2009. “In Davos, protectionism is a

dirty Word”. The Daily Telegraph, January 31, 2009. Retrieved September 20,

(http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/4412497

/InDavos-protectionism-is-a-dirty-word.html).

Entine, Jon. 2009. “Protectionism – Humpty Dumpty Economics.”,

Washington, DC: American Enterprise Institute for Policy Research. Retrieved

August 12, 2009 (http://www.aei.org/article/100386).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.