АНТИКОНКУРЕНТНІ РИНКОВІ СПОТВОРЕННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РИНКОВИХ ДИСБАЛАНСІВ

В. Г. Панченко

Abstract


Антиконкурентні ринкові спотворення (АКРС) передбачають дії
уряду, спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб’єктів
господарювання, внаслідок чого останні отримують або зберігають штучну
конкурентну перевагу перед своїми конкурентами незалежно від їх
резидентності

References


Панченко В. Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і

практика / В. Г. Панченко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – 618 с.

Панченко В.Г. Прихований протекціонізм як виклик

регулюванню міжнародних економічних відносин / В.Г. Панченко //

Економіка і держава. — №2 (лютий). — 2018. — с.66-71.

Панченко В.Г. Критичний аналіз підходів до моніторингу

протекціонізму: ідентифікація форм прояву неопротекціонізму в

економічній політиці / В.Г. Панченко // Економіка і держава (SIS,

IndexCopernicus, GoogleScholar). — №3 (березень). — 2018. — с.22-28

Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення

природи економічних дисбалансів в контексті кризових потрясінь. – /Н.В.

Резнікова // Вісник Донецького національного університету. Серія В.

Економіка і права. №1. – 2012. – С. 177-184

Резнікова Н.В. Економічна неозалежність країн в умовах

глобальних трансформацій / Н.В.Резнікова — К. АграрМедіаГруп,2018. —

с.

Резнікова Н.В. Економічні виклики нео-залежності: конфлікт

інтересів в умовах глобальної взаємодії /Н.В. Резнікова // Стратегія

розвитку України (економіка, соціологія, право): наук.журн. – К.: НАУ, -

№1. - С.181-187.

Рилач Н. М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції /

Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.

– 2011. – №103. – С. 80–83.

Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних

інноваційних процесах / Наталія Михайлівна Рилач. // Вісник КНУ

Міжнародні відносини. – 2015. – №1. – С. 39–43.

Рилач Н. М. Інституційний механізм поглиблення науково-

технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом

як частина Угоди про асоціацію / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні

проблеми міжнародних відносин. – 2009. – С. 10–15.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.