ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ

Н. О. Мудрак

Abstract


Швидкий розвиток транснаціональної торговельної діяльності,
глобалізація міжнародної економіки і вільний рух фінансового капіталу
обумовили виникнення необхідності у розвитку і ефективному
налагодженні глобального (міжнародного) і регіонального співробітництва
по протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і ухилянню
від сплати податків, а також впровадженню єдиних стандартів податкового
контролю над ризиковими операціями.

References


Королева А. Новый стандарт налоговой прозрачности –

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://expert.ru/2013/05/6/novyijstandart-

nalogovoj-prozrachnosti/

Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування

інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні –

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://isetua.

org/ua/doslidzhennya/item/111-porivnialnyi-analiz-fiskalnoho-efektu-skhem

Clemens F. Taxevasion, tax avoidance and tax expenditures in

developing countries: A review of the literature / F. Clemens // Oxford

University Centre for Business Taxation. – 2010. – 76 p.

Столярук Е. Глобальная деофшоризация и ее влияние на

внешнеэкономическую деятельность – [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://gryphongroup.com.ua/ru/globalna-deofshorizatsiya-ta-yiyivpliv-

na-zed/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.