ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ BEPS

О. Р Ямпольський

Abstract


Одним з основних інструментів, що використовують ТНК для
уникнення оподаткування без формального порушення чинного
законодавства, є так зване розмивання бази оподаткування та переміщення
прибутку (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) - набір стратегій
податкового планування, що дозволяє компаніям заявляти свої прибутки
для обкладання податками в юрисдикціях, де ними не велась економічна
діяльність, а ставки податку на прибуток при цьому відносно низькі (або
нульові).

References


Schmalenbach E. Über Verrechnungspreise / E. Schmalenbach //

Zeitschriftfürhandelswissenschaftliche Forschung. – 1909. – Vol. 3. – No. 3. –

S. 165 –185.

Ewert R. Interne Unternehmensrechnung / R. Ewert, A.

Wagenhofer. – 6 Aufl. – Berlin : Springer, 2005. – 760 s.

Anthony R. N. Management Control Systems / R. N. Anthony, J.

Dearden. – Irwin, IL, 1984.

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений : учебник /

К. Друри ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 655 с.

Küpper H. U. SystemederKosten- und Erlösrechnung / H. U.

Küpper, M. Schweitzer. – 8, überarb. Aufl. – München : Vahlen, 2003.

Pfaff D. Verrechnungspreiseinder Unternehmenspraxis / D. Pfaff,

U. Stefani // Controlling. – 2006. – No. 10. – S. 517 – 524.

Edwards Ch., Mitchell D.J. (2008): Global Tax Revolution. The

Rise of Tax Competition and the Battle to Defend It. CATO INSTITUTE,

Washington, D.C.

Keen M., Kim Y., Varsono R., (2006): The Flat Tax(es): Principle

and Evidence. Working Paper No. 06/218, International Monetary Fund,

Washington, September 2006, www.imf.org.

Swenson D.L. (2001): Tax Reforms and Evidence of Transfer

Pricing. “National Tax Journal”, 54(1), p. 7-26.

Schön W. (2011): Transfer Pricing – Business Incentives,

International Taxation and Corporate Law. Max Planck Institute for Tax Law

and Public Finance, Munich.

Peralta S., Wauthy X., Ypersele T. (2006): Should Countries

Control International Profit Shifting?. “Journal of International Economics”, No.

Резнікова Н. В. Порівняльна та конкурентна переваги в

міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку

їхнього синтезу / Н. В. Резнікова, Р.Гаджиєв // Міжнародні відносини.

Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання). –

№8. – 2016. – Режим

доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/download/3402/3077

Резнікова Н.В. Економічна неозалежність країн в умовах

глобальних трансформацій / Н.В. Резнікова. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018.

– 487 с.

Рилач Н. М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції /

Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.

– 2011. – №103. – С. 80–83.

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи

України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж //

Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Yampolskyi O.R. Influence of new transfer pricing rules for

financial transaction in Cyprus on the business activity of the ukrainian

taxpayers / O.R. Yampolskyi, N.V.Reznikova // Ефективна економіка

(електронне видання). – №3 (березень). - Mode of access:

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.