РОЛЬ РЕСУРСНОГО ФАКТОРУ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Р. Е. Гаджиєв

Abstract


Залежність від природних ресурсів формує державні інститути, а
також адміністративні та аналітичні рамки, на які мають зважати політичні
та економічні еліти; це впливає на можливість досягнення цілей вищого
порядку, які можуть допомогти у подоланні негативних наслідків, таких як
потреба у поглибленні інституціоналізації, підтримка довіри і розширення
часових горизонтів. Для досягнення таких цілей потрібні робочі
рекомендації, прив’язані до особливостей конкретних країн, наприклад
заходи для підвищення прозорості при контрактних переговорах,
посилення потенціалу податкової адміністрації, покращення процедури
формування пріоритетів державних інвестицій.

References


Entine, Jon. 2009. “Protectionism – Humpty Dumpty

Economics.”,Washington, DC: American Enterprise Institute for Policy

Research. RetrievedAugust 12, 2009 (http://www.aei.org/article/100386).

Панченко В. Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і

практика / В. Г. Панченко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – 618 с.

Резнікова Н.В. Економічна неозалежність країн в

умовахглобальнихтрансформацій / Н.В. Резнікова. – К.: АграрМедіаГруп,

– 487 с.

Резнікова Н.В. Політика економічного націоналізму: від

витоків до нових варіацій економічного патріотизму /В.Г. Панченко, Н. В.

Резнікова // Економіка і держава. — №8 (серпень). — 2017. — сс.5-11.

Резнікова Н.В. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові

виміри регулювання в умовах лібералізації / В.Панченко, Н.Резнікова /

Міжнародна економічна політика. — №2 (27). — 2017. — сс.28-46.

Рилач Н. М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції /

Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.

– 2011. – №103. – С. 80–83.

Рилач Н. М. Інституційний механізм поглиблення науково-

технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом

як частина Угоди про асоціацію / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні

проблеми міжнародних відносин. – 2009. – С. 10–15

Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних

інноваційних процесах / Наталія Михайлівна Рилач. // Вісник КНУ

Міжнародні відносини. – 2015. – №1. – С. 39–43.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.