АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ТА ІНІЦИАТИВ З СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

М П Хмара, О. А. Романенко

Анотація


Анотація. У статті висвітлено аспекти розвитку сімейної політики у здійсненні соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Охарактеризовано поєднання зусиль держави, церкви та неурядових організацій у підтримці сім’ї як важливого соціального інституту. Визначено основні критерії сучасної сімейної політики та роль сімейних спілок у представленні економічних, соціальних та культурних інтересів родини в політиці та суспільстві.

          Ключові слова. Сімейна політика, гендерна рівність, гендерний аспект.

 

Аннотация. В статье освещены аспекты развития семейной политики в осуществлении социальной работы с семьей. Охарактеризованы объединения усилий государства, церкви и неправительственных организаций в поддержке семьи как важного социального института. Определены основные критерии современной семейной политики и роль семейных союзов в представлении экономических, социальных и культурных интересов семьи в политике и обществе.

Ключевые слова. Семейная политика, гендерное равенство, гендерный аспект.

 

Abstract. The article covers the aspects of development of family policy in the implementation of social-pedagogical work with the family. The combination of the efforts of the state, the church and non-governmental organizations in supporting the family as an important social institution is characterized. The main criteria of modern family policy and the role of family unions in determining the economic, social and cultural interests of the family in politics and society are determined.

Keywords. Family policy, gender equality, gender perspective.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мельничук Д. П. Народжуваність в Україні: вплив сучасних тенденцій на перспективи формування та майбутні характеристики людського капіталу / Д. П. Мельничук // Демографія та соціальна економіка. ― 2010. ― № 1 (13). ― С. 90-98.

Gauthier A. Trends in Policies in Family-friendly societies / A. Gauthier // New Demographic Regime: Population Challenges And Policy Responses. ― United Nations, New York and Geneva, 2005. ― P. 95-110.

Neyer G. Fаmily policies and low fertility in Western Europe / G. Neyer // Journal of Population and Social Security. ― 2003. ― №1. ― Р. 46-93.

Heitlinger A. Pronatalism and women’s equality policies / A. Heitlinger // European Journal of Population. ― 1991. ― №7. ― Р. 343-375.

Thoenen O. Is there Europeanization in Family Policy? [Електронний ресурс] / Thoenen O. ― Paper written for the ESPAnet Conference in Helsinki, 18-20 September 2008. ― Режим доступу: http://www.etk.fi/Page.aspx?Section=61331&Item=63245


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.