Міждисциплінарний підхід до теоретичного моделювання протекціоністських інтенцій в міжнародному економічному співробітництві

В Панченко

Анотація


Анотація. В статті запропоновано міждисциплінарний багатокатегоріальний підхід до визначення протекціонізму з позицій ідеології, ідеї, політики і практики, що дозволило дослідити трансформацію форм його прояву в процесі еволюційного розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародна економічна політика досліджувалась в нерозривній єдності економічної й політичної практики держав методологічним інструментарієм міжнародної політичної економії. Встановлено, що з позиції міжнародної політичної економії, на вибір між протекціонізмом чи вільною торгівлею як принципами реалізації економічної політики держави впливають стан світогосподарських процесів з іманентними їм суперечностями, особливості протікання процесів регіоналізації та інтеграції і тенденції розвитку світової економіки. Вибір між сповідуванням державою політики мінімізації втрат чи максимізації вигод, а також характер її участі в міжнародному економічному співробітництві, з одного боку, детермінується станом міжнародної торгівлі і міжнародного переміщення факторів виробництва, а, з іншого боку, визначає його. Виявлено, що на вибір протекціоністської політики, згідно теоретичного дискурсу міжнародної політичної економії, впливають: діяльність державних і недержавних суб’єктів господарювання; ефекти від реалізації національних економічних політик; стан координаційної рівноваги між національним, регіональним, міждержавним і глобальним рівнями прийняття рішень; формування механізмів глобального управління міжнародними економічними процесами.

Ключові слова: міжнародне економічне співробітництво, міжнародна торгівля, протекціонізм, вільна торгівля, торговельна угода.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Список використаних джерел

Magee S. P., Brock W. A., Young L. Black Hole Tariffs and Endogenous Policy Theory: Political Economy in General Equilibrium. 1989. Cambridge: Cambridge University Press.

Mayer W. Endogenous Tariff Formation // American Economic Review. 1984. № 7. Р. 970-85.

Grossman G. M., Helpman E. Protection for Sale // American Economic Review.1994. № 84, September. Р. 833-850.

Lavergne R. P. The Political Economy of U.S. Tariffs. Toronto: Academic Press. 1983.

Corden W. Max. Trade Policy and Economic Welfare. Oxford: Clarendon Press. 1974.

Johnson H. G. An Economic Theory of Protectionism, Tariff Bargaining, and the Formation of Customs Unions // Journal of Political Economy. 1965. № 73(3). Р. 256-283.

Baldwin D. A. Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate, New York: Columbia University Press. 1993.

Melitz M. J. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocation and Aggregate Industry Productivity // Econometrica. 2003. № 71. V. 6. P. 1695-1725.

Eaton J., Kortum S. Technology, Geography and Trade // Econometrica. 2002. V. 70. P. 1741-1780.

Ethier W. J. The theory of trade policy and trade agreements: a critique. PIER Working Paper No 06-013. Philadelphia: Penn Institute for Economic Research.

Панченко В. Г., Резнікова Н. В. Нова норма світової економіки як середовище становлення неопротекціонізму // Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. 2014. №4. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3144

Резнікова Н. В. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації: монографія. Київ: Вид-во ТОВ «ВІСТКА», 2013. 456 с.

Резнікова Н.В. Міжнародне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод / Н.Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 113 (Частина ІI), 2013,— сс.149- 159.

Резнікова Н.В. Економічні виклики неозалежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181—187.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.