АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ ТА КОН’ЮНКТУРИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕТАЛУРГІЇ

М. А. Гнилоробов

Анотація


Анотація. У статті проаналізовано тенденції металургійної промисловості в світі. Виявлено основні фактори, що впливають на розвиток цієї галузі. Проведено аналіз провідних підприємств галузі та визначено яким шляхом – екстенсивним чи інтенсивним вони розвиваються.

Abstract. The article analyzes tendencies of metallurgical industry in the world. The main factors that influence the development of this industry have been identified. The leading enterprises of the branch are analyzed and determined by what way - extensive or intensive they develop.

Аннотация. В статье проанализированы тенденции металлургической промышленности в мире. Выявлены основные факторы, влияющие на развитие этой отрасли. Проведен анализ ведущих предприятий отрасли и определены каким путем - экстенсивным или интенсивным они развиваются.


Повний текст:

PDF

Посилання


Всесвітня організація виробників сталі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldsteel.com

Iron Ore Spot Price & Charts - Market Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.marketindex.com.au/iron-ore

ХІХ з’їзд китайських комуністів. Як він змінить Піднебесну і світ? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2330398-hih-zizd-kitajskih-komunistiv-ak-vin-zminit-pidnebesnu-i-svit.html

Steel Statistical Yearbook 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.worldsteel.org/publications/bookshop/product-details.~Steel-Statistical-Yearbook-2017~PRODUCT~SSY2017~.html

World steel in figures [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:0474d208-9108-4927-ace8-4ac5445c5df8/World+Steel+in+Figures+2017.pdf

Steel Statistical Yearbook 2016. - Worldsteel Committee

on Economic Studies – Brussels, 2016. –127 p.

World Trade Statistical Review 2017 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.