ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНУ СФЕРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Є В. Редзюк

Анотація


Анотація. В Україні відзначається низький рівень державного і приватного інвестування в науку, науково-технічну діяльність та в інноваційно орієнтовану сферу економіки України, що не співвідноситься з сучасними глобалізаційними процесами. В статті розглянуті причини цього явища і сформовано обґрунтовані пропозиції для подолання відставання економіки України з подальшою інтеграцією до світогосподарських процесів.

Ключові слова: глобалізація, міжнародні економічні відносини, інноваційна сфера, економіка України, світогосподарські відносини

 

Annotation. In Ukraine, there is a low level of public and private investment in science, scientific and technical activities and in the innovation-oriented sphere of the Ukrainian economy, which does not correlate with modern globalization processes. The article considers the causes of this phenomenon and makes reasonable proposals for overcoming the lag of the Ukrainian economy with subsequent integration into world economic processes.

Keywords: globalization, international economic relations, innovation sphere, Ukrainian economy, world economic relations

 

Аннотация. В Украине отмечается низкий уровень государственного и частного инвестирования в науку, научно-техническую деятельность и в инновационно ориентированную сферу экономики Украины, что не соотносится с современными глобализационными процессами. В статье рассмотрены причины этого явления и сформированы обоснованные предложения для преодоления отставания экономики Украины с последующей интеграцией в мирохозяйственные процессы.   

Ключевые слова: глобализация, международные экономические отношения, инновационная сфера, экономика Украины, мирохозяйственные отношения


Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства фінансів України // розділ «Індекс промислового виробництва» // ресурс ТОВ «МінФінМедіа» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/

Хаустов В. Украинская наука: как выйти из крутого пике / газета «Дзеркало тижня» / Випуск №4 (399) // 01.02.2019 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://zn.ua/SCIENCE/ukrainskaya-nauka-kak-vyyti-iz-krutogo-pike-307589_.html

Новіков В. Чому інноваційна стратегія України не пов'язана з економічним зростанням / Інтернет-холдинг «Українська правда» / рубрика: економічна правда / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/17/652482/?fbclid=IwAR1ThGL_lRTFS-cX79sQoWLKKgGmEVS6tw5MDyAxujPwOyrUoZLbTKwge7I

Редзюк Є.В. Держава і вітчизняне корпоративне управління – шлях до європейських цінностей чи в нікуди? / газета «Дзеркало тижня» / Рубрика: Макрорівень // Випуск №7 (403) // 23.02.2019 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/derzhava-i-korporativne-upravlinnya-shlyah-do-yevropeyskih-cinnostey-chi-v-nikudi-303670_.html

Цивирко К. Куда катится украинская наука? / Інтернет-портал «112.UA» /рубрика: Статті/ 27.07.2019 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://112.ua/mnenie/kuda-katitsya-ukrainskaya-nauka-501577.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.