ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ГЕОРЕГІОНАЛЬНИХ ВЕКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ

А. П. Румянцев, П. П. Яремович

Abstract


У сучасних умовах серед провідних особливостей розвитку світової економіки слід виокремити сутнісні зміни міжнародних господарських зв’язків, які зумовлені фундаментальними технологічними інноваційними зрушеннями глобального масштабу. Інноваційні зрушення стимулюють людство рухатись вперед пришвидшеними темпами. Кожний новий винахід штовхає цивілізацію вперед, спонукаючи змінюватись виробника продукції, споживача товарів і послуг. Звичайно такі зміни відбуваються не із-за поодиноких винаходів. Це результат системних змін цілого комплексу винаходів, до яких, безумовно, відноситься діджиталізація – попередник четвертої промислової революції.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.