ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЙ З НАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

С. М. Цвілий, Г. А. Бублей

Abstract


В сучасних ринкових умовах для досягнення успіху важливо вміти дуже швидко пристосовувати бізнес до інновацій, модернізуючи не тільки технології надання послуг, а старі методи комунікацій, моделі споживання товарів і бізнес-процеси. По всьому світу відбувається цифрова революція, практично всі люди в різному ступені користуються комп'ютерними технологіями, починаючи від соціальних мереж, телебачення і закінчуючи отриманням державних послуг.

За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) кількість міжнародних туристів досягне 1,8 мільярдів осіб до 2030 р. або раніше. Оскільки цей сектор зросте скоріше за міжнародну економіку і міжнародну торгівлю, важливого значення набуває виокремлення його сталого розвитку та інтеграція з моделями розвитку виробництва та споживання міжнародних товарів і послуг. В цьому сенсі діджиталізації сфери туризму, як окремого глобального напрямку розвитку, може значно прискорити процеси трансформації даної світової галузі економіки та слугувати локомотивом для діджиталізації міжнародної торгівлі послугами, що, у підсумку, дозволить значно скоротити час повної трансформації світової економіки у глобальну цифрову.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.