ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

В. О. Бригадир

Abstract


Стрімка комп’ютеризація, інформатизація суспільного життя, що розпочалися з настанням постіндустріальної економіки, зростання значущості інформаційних технологій сприяли появі нового типу економіки – інформаційної, яка сформувалася в самостійну концепцію на межі ХХ–ХХІ ст. та стала однією зі складових такого широкого поняття, як інноваційна економіка.

Значення інновацій складно переоцінити для економічного зростання та відповідно для підвищення суспільного добробуту. Провідні політики та науковці акцентують увагу на необхідності пришвидшення інновацій для створення більш конкурентоспроможних економік і процвітання. Інноваційний розвиток впливає на всі складові добробуту; інновації в медико-біологічній галузі перешкоджають поширенню хвороб та сприяють покращенню здоров’я населення; інновації в галузі телекомунікації та поширення інформації дають підвищити рівень освіченості, забезпечують доступ до передових освітніх програм, ведуть до створення нових ринків і зростання ефективності та продуктивності праці. Як зазначив лауреат Нобелівської премії П. Кругман, «… від продуктивності залежить не все, але в довгостроковій перспективі дуже багато».


Refbacks

  • There are currently no refbacks.