ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Олександра Юріївна Кулакова, Вероніка Ігорівна Трухіна

Abstract


Стаття висвітлює останні тенденції використання цифрових технологій в управлінні людськими ресурсами. Визначено, що обєктивність та неупередженість в відборі професійних кадрів впливають на імідж організації. Інклюзія та різноманіття стають трендом в функціонуванні успішних організацій.


References


Грішнова О. А., Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності / Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. / О. А. Грішнова, О. О.Наумова – К. : КНЕУ, 2018.

Замора О. І. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів / О. І. Замора // Актуальні проблеми економіки. – 2019.

Крушельницька О. В. Управління персоналом: навч. посібник. / О. В. Крушельницька, Д.П.Мельничук – К. : Кондор. – 2016


Refbacks

  • There are currently no refbacks.