ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇН

П. Ночовкін

Abstract


...

References


“Digital Spillover: Measuring the True Impact of the Digital Economy” - [Електронний ресурс]. - «Huawei and Oxford Economics», p 29 - 2017. - Режим доступу до ресурсу: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf

«Digital Tax Around The World: What To Know About New Tax Rules» -[Електронний ресурс]. – Quaderno Tax 2021 – Режим доступу до ресурсу: https://www.quaderno.io/blog/digital-taxes-around-world-know-new-tax-rules

«Taxation of the Digitalized economy» - [Електронний ресурс]. – KPMG 2021 – Режим доступу до ресурсу:

https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2020/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf

“Податок на Google: що це і підвищить він ціни на послуги Facebook, Apple і інших гігантів” - [Електронний ресурс]. – ЛІГА.tech-2021 – Режим доступу до ресурсу: t.ly/g6dN

«Apple, Google, and Amazon respond to European tech taxes by passing on costs» - [Електронний ресурс]. – The Verge - 2020 – Режим доступу до ресурсу: https://www.theverge.com/2020/9/2/21418114/european-uk-digital-tax-services-apple-google-amazon-raise-prices

«Податки в вашій країні - [Електронний ресурс]. – «Google Advertising 2021» – Режим доступу до ресурсу: - https://support.google.com/google-ads/answer/2375370?hl=ru

«Big tech and the digital economy : the moligopoly scenario» [Електронний ресурс]. – «European research institute -2020» – Режим доступу до ресурсу:

«3 Major FDI and tax indices» Режим доступу до ресурсів: http://www.fdiattractiveness.com/ranking-2020/,https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-index/ https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX#

«Five questions about the digital services tax» - [Електронний ресурс]. ECIPE-2018 - Режим доступу до ресурсу: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/68567

«Beyond revenue: Digital taxation impacts jobs and investments» - [Електронний ресурс]. - PwC-2018 - Режим доступу до ресурсу: https://www.pwc.com/us/en/services/tax/library/digital-taxation-impacts-jobs-and-investments.html

Рогач О. Динаміка та пропорції руху прямих іноземних інвестицій після світової фінансової кризи / Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Монографія /За редакцією Рогача О.І. К.: Вид-во «Центр учбової літератури», 2019, – с.81-95.

Рогач О. Багатонаціональне підприємство: сучасний профіль./Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія., за ред. О.І.Рогача . К., «Видавництво «Центр навчальної літератури» , 2020, c.39-64.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.