ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

М. А. Рак

Abstract


...

References


FDI IN FIGURES October 2021 [Електронний ресурс] // OECD. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2021.pdf

Global foreign direct investment fell by 42% in 2020, outlook remains weak [Електронний ресурс] // UNCTAD. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak

FDI in Figures April 2021 [Електронний ресурс] // OECD. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.oecd.org/investment/FDI-in-Figures-April-2021.pdf

World Investment Report 2021 - Investing in Sustainable Recovery [Електронний ресурс] // United Nations. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf

GDP growth (annual %) [Електронний ресурс] // The World Bank. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Рогач О. Багатонаціональне підприємство: сучасний профіль./Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія., за ред. О.І.Рогача . К., «Видавництво «Центр навчальної літератури» , 2020, c.39-64.

Рогач О. Нові тенденції вивозу ПІІ/ Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Монографія /За редакцією Рогача О.І. К.: Вид-во «Центр учбової літератури», 2019, – с.95-111.

Підчоса О. В., Кулинич Ю.Є. Огляд сучасних тенденції руху прямих іноземних інвестицій: географічна алокація [Електронний ресурс] / О. В. Підчоса, Ю. Є. Кулинич // Міжнародні відносини, Серія "Економічні науки", №12 (2018). – 2018. – 29 с. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3666/3333.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.