INTERNATIONAL PORTFOLIO INVESTMENTS: THE SPECIFICITY OF POST-CRISIS RENEWAL

P. V. Dziuba

Анотація


Abstract. The article is devoted to the research of international portfolio investment flows post-crisis development. The flows dynamics and directions on the global level are explored. Structural changes in global international portfolio assets and liabilities are pointed out and respective reasons are clarified. The specificity of international portfolio flows in European Monetary Union and Ukraine is discovered. The correlation structure of the global international portfolio investment market (by the example of developed, developing and emerging markets) is investigated. Ideas on how the changes in international portfolio flows structure can be used to predict volatility and shocks in international financial markets are proposed. Preconditions to the second crisis wave are provided.
Анотація . У статті досліджуються особливості пост- кризового розвитку потоків міжнародних портфельних інвестицій. Аналізуються динаміка і напрямки цих потоків. Виявляються структурні зміни в глобальних активах і пасивах міжнародних портфельних інвесторів, з'ясовуються їх причини. Вивчається специфіка міжнародних портфельних потоків в Європейському валютному союзі і Україні. На прикладі ринків з різним рівнем розвитку (розвинені, що розвиваються і граничні) проводиться аналіз кореляційної структури світового ринку міжнародних портфельних інвестицій. Пропонуються ідеї, що дозволяють на основі структурних змін в потоках міжнародних портфельних інвестицій прогнозувати кризові явища на світових фінансових ринках, що наближуються.
Аннотация. В статье исследуются особенности пост-кризисного развития потоков международных портфельных инвестиций. Анализируются динамика и направления этих потоков. Выявляются структурные изменения в глобальных активах и пассивах международных портфельных инвесторов, выясняются их причины. Изучается специфика международных портфельных потоков в Европейском валютном союзе и Украине. На примере рынков с разным уровнем развития (развитые, развивающиеся и граничные) проводится анализ корреляционной структуры мирового рынка международных портфельных инвестиций. Предлагаются идеи, позволяющие на основе структурных изменений в потоках международных портфельных инвестиций прогнозировать приближающиеся кризисные явления на мировых финансовых рынках.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.