№ 3 (2014)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки"

Зміст

Статті

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТНК І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ «ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ» PDF
В А Вергун, О І Ступницький
МІГРАЦІЙНА ДИНАМІКА В ПОСТКРИЗОВОМУ СВІТІ PDF
Р Д Стаканов
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Г О Чорноус
СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
А С Дуцька
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ ІЗ РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ PDF
А М Яншина
ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КРАЇНАХ - ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
К С Кваша
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСОВОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Валід Міляд Сулейман
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ВИМІРІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
О П Карп’юк
ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
А В Грановський
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF
Б А Кузьменко
ДЕТЕРМІНАНТИ РУХУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Ю М Баранова
ЗНАЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Є О Шевчук
РОЛЬ МІСТ В ПОГЛИБЛЕННІ АСИМЕТРІЙ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна