№ 4 (2014)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки"

Зміст

Статті

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Ю М Уманців
РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М С Гамов
ІНОВАЦІЙНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Л В Лебедева
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ PDF
В Г Антоненко
ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
М В Штань
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ PDF
О І Міняйло, В П Міняйло
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ PDF
Л О Кібальник
Значення ефективної регіональної міграційної політики для максимізації макроекономічного ефекту міжнародної трудової міграції PDF
Р Д Стаканов
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС СЛОВАЧЧИНИ PDF
О В Журавльов, О А Урбан
ГЛОБАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Набел Мохамед Бенмасуд
Ефективність застосування регресивної податкової ставки для залучення інвестицій PDF
Ю В Ющенко
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
І Р Березовська, Д М Русак
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Л Ю Чобаль, В П Федурця
ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК РИНКІВ ІРО: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ PDF
В М Левківський
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ PDF
М М Відякіна
ДО ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДО ПРОЦЕСНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ PDF
О В Мороз
Інноваційний розвиток сфери послуг PDF
Р А Заблоцька
ФОРМИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ЄВРАЗЕС PDF
М П Хмара, О П Хмара
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н П Литвиненко
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПОРТУГАЛІЇ PDF
І В Єлейко, І В Грабинська, І М Грабинський
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
Д А Глухова
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
Л П Гальперіна, Л І Лук’яненко
НОВА НОРМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СТАНОВЛЕННЯ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ PDF
В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова