№ 5 (2015)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки"

Зміст

Статті

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ІМІДЖУ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛІДЕРА PDF
О А Чугаєв
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ФРН PDF
В С Морозов
Становлення теорії портфеля як домінуючої парадигми міжнародного портфельного інвестування: еволюційний та методологічний аспекти PDF
П В Дзюба
Перспективи розвитку арабо-європейських економічних відносин за моделлю порівняльної переваги (спеціалізації країни на експорті певної групи товарів) PDF
Набел Мохамед Бенмасуд
ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С Сушон
ЕКОНОМІЧНА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В КОНЦЕПЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Д М Русак
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ТЕРЕНАХ СНД PDF
М П Хмара, О П Хмара
МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВАЛЮТ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
І В Грабинська
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н П Литвиненко
Торгівля послугами на рубежі тисячоліть: український погляд на шлях АСЕАН PDF
О В Крініцин
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТНК PDF
О І Заліско
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ PDF
Р О Заблоцька
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КРАЇНАХ ЄС PDF
Д А Глухова
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТНК Без заголовку
А Джалилов
ВЗАЄМНА КАУЗАЛЬНІСТЬ ЦІН НА НАФТУ ТА ВАЛЮТНИХ КУРСІВ PDF
М В Лизун
СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ БІОПАЛИВНИХ ПЕЛЕТ УКРАЇНСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ Без заголовку
Л П Гальперіна, Л І Лук’яненко
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
О С Шапран
РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОПОМОГИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ PDF
Н. В. Резнікова, Я. О. Євланова