№ 8 (2016)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки"

Зміст

Статті

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Б А Бузинар, Г І Скорик, В В Барінов
ТРАНСАТЛАНТИЧНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО ЄС - США PDF
Р О Заблоцька
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ PDF
Н М Грущинська
ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОЛІЦЕНТРИЧНИХ КОНФІГУРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКСПАНСІЇ ЕМЕРДЖЕНТНИХ РИНКІВ PDF
Д М Русак
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Ю В Власенко
ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
І О Юшко
ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ФРАНЧАЙЗИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
С В Огінок
ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
Н Комар
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ PDF
В С Дмітрієв
РОЛЬ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ У СТАНОВЛЕННІ ТРАНСКОРДОНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ PDF
М П Хмара
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ У КРАЇНАХ АСЕАН PDF
Л А Українець
ВПЛИВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР ПІДПРИЄМСТВОМ СТРАТЕГІЇ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
П Мусял
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКІРЯНО-ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ PDF
О. М. Міх
ПОРІВНЯЛЬНА ТА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОШУКУ ЇХНЬОГО СИНТЕЗУ PDF PDF
Н. В. Резнікова, М. Ю. Рубцова
Інноваційний вектор взаємодії між Україною та Європейським Союзом PDF
Н. М. Рилач
РОЛЬ ПАТЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ PDF
О. А Іващенко
Міждисциплінарний підхід до теоретичного моделювання протекціоністських інтенцій в міжнародному економічному співробітництві Без заголовку
В Панченко