№ 9 (2016)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки"

Зміст

Статті

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ПРОЦЕСІ НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄС: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
В Борщевський
ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ ОСНОВНИХ ЦЕНТРІВ СИЛИ PDF
О А Чугаєв
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ КАПІТАЛУ PDF
О А Джусов, С С Апальков
СВІТОВІ РИНКИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ю В Полякова
ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ПРОЕКТУ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» PDF
А П Трофимчук
РОЛЬ ТНК В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
О В Гринь
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ PDF
О А Шиба
ГЛОБАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
Н М Ігнатченко
НОВІ МОДЕЛІ ТА РЕЖИМИ МОБІЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ-ЕКСПАТРІАНТІВ PDF
Ю М Сікорський
ГАЛУЗЕВА ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: РИНОК ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Н М Грущинська
МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Г О Конотоп
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ PDF
В О Степаненко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ PDF
М М Відякіна
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА КЛЮЧОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН-ВИРОБНИКІВ PDF
В В Башук
БЮДЖЕТНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ PDF
О С Бондарук
СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Н В Резнікова
СУЧАСНІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Л С Поліщук
Проблема вибору економічної політики в умовах кризи глобального регулювання: теоретичні аспекти PDF
В. Г. Панченко
Інноваційний союз – як форма інтеграції країн в умовах глобалізації інноваційної діяльності. PDF
Н. М. Рилач
РОЛЬ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ В СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF
М П Хмара, А. В. Ватульов