№ 10 (2017)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки"

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ PDF
О В Поліщук
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н О Степаненко
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У КРАЇНАХ З НОВОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ PDF
В В Батрименко
СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В США В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РАМКАХ НАФТА PDF
Р Д Стаканов
ВПЛИВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТИ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ PDF
М В Лизун
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ І УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ PDF
Є І Ковтун
UTILIZATION OF RENEWABLE NATURAL RESOURCES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GREEN BUILDING CONCEPT PDF
O Pidchosa, M Karapetian, V Kushnir, A Sursaieva
АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ЗАГРОЗ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ PDF
О С Бондарук
ВПЛИВ ДИНАМІКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВІ ТА РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ У СВІТІ PDF
Л О Шворак
ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮЖКИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О І Рогач
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ PDF
О. М. Міх
СТАН КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. П. Хмара
АЗЕРБАЙДЖАН В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ. PDF
К А. Мамедов
Інтернаціоналізація інноваційної діяльності як передумова формування парадигми «відкритих інновацій» PDF
Н. М. Рилач
ГЛОБАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
В. С. Свірський
ІМПЕРАТИВИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ПРОЦЕСУ ТРАНСКОРДОННИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ PDF
Т. В. Орєхова, А. В. Іванов
ПРОМИСЛОВИЙ РЕНЕСАНСІ ЄС В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Д. А. Глухова
Вплив інновацій на розвиток ринку послуг в сфері охорони здоров’я: телемедицина в фокусі лібералізації міжнародної торгівлі послугами PDF
О. А Іващенко, М. Ю. Рубцова
КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ PDF
О. А Беззубченко
ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ТНК В УМОВАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ PDF
C В. Сіденко
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ PDF
В. С. Карп, В. А. Корчик
РОЛЬ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ PDF
М П Хмара, А. В. Ватульов