№ 11 (2017)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск)

Зміст

Статті

CATALEXIT ЯК ЗОВНІШНІЙ ЧИННИК ЯВИЩ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТАГРАЦІЇ В ЄС PDF
М М Відякіна
ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН СНД PDF
В В Батрименко
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС PDF
В І Батрименко
НАФТА: ПРИЧИНИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ PDF
Н В Безрукова
THE PROCESS OF DEEPENING AND EXPANDING INTEGRATION IN THE MODERN CONDITIONAL PDF
O Bulatova
PERSPECTIVE OF THE FUTURE OF EUROPEAN INTEGRATION PDF
G Duginets
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ВІДСТАЛІСТЬ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
М А Дудченко
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНО ФОРМА НОВОУТВОРЕНЬ ЗАДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ PDF
В Єрмоленко
ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Р О Заблоцька
ФРАГМЕНТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ PDF
А В Заблоцький
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЯК ПРОТИДІЯ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСАМ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
О Ю Засенко
ОСОБЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н В Іванова
АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ВИХОДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЗІ СКЛАДУ ЄС МЕРЕЖНО-ЕНТРОПІЙНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Л О Кібальник, Г Б Данильчук
ФРАГМЕНТАЦIЯ IНЖИНIРИНГОВИХ ПОСЛУГ В СТРАТЕГІЇ МIЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦIЙ PDF
Є І Ковтун
РЕГІОНАЛЬНИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІРИ ТОРГІВЛІ З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ PDF
І В Кравцова
КРАЇНИ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В Я Красільчук
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНА СКЛАДОВА ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ PDF
В В Липов
ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Кянан Алескер огли Мамедов
BREXIT ЯК ВИГРАШНА СТРАТЕГІЯ: АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ ВИХОДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ІЗ ЄС З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЇЇ ІГОР PDF
А С Нанавов
ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ PDF
А В Негода
ФАКТОРИ ТА МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ PDF
Л О Петкова
РЕШОРІНГ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О В Підчоса
ВИКЛИКИ І РИЗИКИ ІНТЕГРАЦІЇ В АЗІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
Л С Поліщук
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С О Радзієвська
ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ СВІТОВОГО ТА БРИТАНСЬКОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ВНАСЛІДОК BREXIT PDF
Д П Расшивалов
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В МЕРКОСУР PDF
Д М Русак
ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Р Д Стаканов
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕТОДОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ МІЖНАРОДНИХ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
А С Філіпенко
ТРАМПОНОМІКА І ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Ю Ю Хватов
АСИМЕТРІЯ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ВІЙНИ У ТРИКУТНИКУ ЗАХІД – УКРАЇНА – РОСІЯ PDF
О А Чугаєв
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
А В Чужиков
ЕКОНОМІЧНА РЕІНТЕГРАЦІЯ США ТА КУБИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ ТОРГІВЛІ PDF
Л О Шворак
ДИВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В Ю Шевченко
СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ У РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ PDF
К В Шиманська
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ PDF
О І Шнирков
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Н. В. Резнікова
Діалектика європейських інтеграційних та дезінтеграційних процесів: конфлікт теорії та практики PDF
В. Г. Панченко