№ 12 (2018)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки"

Зміст

Статті

Асиметрія впливу регіональної міграційної політики на функціонування світових центрів робочої сили PDF
Р Д Стаканов
ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Без заголовку
О. П Хмара
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ PDF
Н. М. Рилач
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОКАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
К А. Бех
ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
В. А Вергун
ВПЛИВ УЧАСТІ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ЕКОНОМІКУ ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ КРАЇН PDF
О. В. Гринь
Проблема комерціалізації медичних послуг й дотримання конкуренції в сфері охорони здоров’я: механізми викривлення ринку та особливості їхній протидії PDF
Н. В. Резнікова, М. Ю. Рубцова
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РЕВОЛЮЦІЙ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ ТА В ПІВНІЧНІЙ АФРИЦІ PDF
М В. Грисенко, А. Я. Каращук
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ГЕОГРАФІЧНА АЛОКАЦІЯ PDF
О. В. Підчоса, Ю. Є. Кулинич
ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ PDF
В. С. Карп
Розвиток мережевих економічних систем у формі глобальних корпоративних мереж під впливом Індустрії 4.0. Без заголовку
Д Русак
Програми розвитку органічного фермерства в країнах ЄС. PDF
Я м гуменюк
TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND HONG KONG: CURRENT STATE AND PERSPECTIVES PDF
I. Golubii, O. Pidchosa, V. Kushnir, A. Sursaieva, M. Karapetian
Теорії міжнародного бізнесу. PDF
О. І Рогач