№ 13 (2018)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск)

"Міждисциплінарні дискусії". Матеріали науково-теоретичного семінару "Міждисциплінарні дослідження: теоретико-методологічні виміри" 5 грудня 2017 року

Зміст

Статті

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО PDF
В. В. Копійка
Міждисциплінарна методологія: базові принципи PDF
А. С. Філіпенко
Типи теоретичного синтезу та їх пізнавальний потенціал в соціальних міждисцплінарних дослідженнях PDF PDF
В. І. Судаков
Геоекономіка в контексті міждисциплінарних досліджень: еволюція теоретико-методологічних засад PDF PDF
В. В. Липов
Міждисциплінарні платформи стартап-проектів PDF
Н. В. Юдіна
Інформаційно-комунікаційні технології в структурі міждисциплінарного навчання PDF
В. П. Литовченко
Універсальні методи визначення розміру прожиткового мінімуму PDF PDF
Я. М. Караченцев
Аналіз дискурсу у регіональних студіях: цілі та межі застосування PDF PDF
В. Ю. Константинов
Емпіричні методи країнознавчого дослідження PDF PDF
Р. А. Кривонос
Міждисциплінарний підхід до вивчення міжнародних відносин PDF PDF
О. Ю. Анісімова
Міждисциплінарні дослідження міжнародної трудової міграції PDF
Р. Д. Стаканов
Роль менеджера на сучасному підприємстві PDF
В. В. Хмурова, В. Ю. Уманців
Віталогія. Відповіді на нагальні потреби суспільства. PDF
А. Ф. Колісник
Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід PDF
Н. М. Рилач