Vol 2, No 15 (2018)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск)

Матеріали міжнародного наукового симпозіуму "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика" 17 травня 2018 року (у двох частинах). Частина ІІ.

Table of Contents

Article

О. А. Беззубченко
О. В. Булатова
О. В. Захарова
Т. В. Марена
Н. М. Рилач
Р. Е. Гаджиєв
Н. А. Гринчак
О. А. Іващенко
В. Г. Панченко
Н. В. Резнікова
М Ю. Рубцова