Том 2, № 15 (2018)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск)

Матеріали міжнародного наукового симпозіуму "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика" 17 травня 2018 року (у двох частинах). Частина ІІ.

Зміст

Статті

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ОСОБЛИВОСТЕЙ КАТЕГОРІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
О. А. Беззубченко
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
О. В. Булатова
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ PDF
О. В. Захарова
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ТА ДИФУЗІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ PDF
Т. В. Марена
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
Н. М. Рилач
ПРОБЛЕМА РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Р. Е. Гаджиєв
ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Н. А. Гринчак
СИСТЕМНА ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
О. А. Іващенко
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОГУТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ PDF
В. Г. Панченко
РОЛЬ РИМСЬКОГО КЛУБУ В ПРОПАГУВАННІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА PDF
Н. В. Резнікова
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
М Ю. Рубцова