Том 1, № 15 (2018)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск)

Матеріали міжнародного наукового симпозіуму "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, меодологія, практика" 17 травня 2018 року (у двох частинах). Частина 1.

Зміст

Статті

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У СУЧАСНОМУ НАУКОВО- ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
А. С. Філіпенко
CREATING A SHARED FUTURE IN A FRACTURED WORLD PDF
M. K. Bharti
THE INTERDISCIPLINARY APPROACH TO REGIONAL INTEGRATION PDF PDF
O. V. Nosova
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ВИХІДНА УМОВА ДОСЛІЖНЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ ЗАСАД УСПІШНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇЇ PDF
В. В. Липов
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МАТРИЦЯ ПАРАДИГМИ ДАННІНГА PDF
О. І. Рогач
ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ В КОНТЕКСТІ ЗМІН НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ PDF PDF
М. А. Дудченко
СУБСТАНЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Ю. К. Зайцев
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THEORETICAL ECONOMIC SCIENCE AS A CONDITION FOR SYSTEMATIC SUBSTANTIATION OF MANAGERIAL DECISIONS PDF
O. Moskalenko
МЕТОДИКА “СИСТЕМА: ЗРІЗІВ-ПЕРЕТИНІВ-СПОЛУЧЕНЬ” ЯК УНІДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В СТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
В. М. Хонін
ПОСИЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ І КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ PDF
В. О. Романишин
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО БАЗИСУ В ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF PDF
А. П. Сапсай
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
О. Ю. Анісімова
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ТА ДУАЛІЗМ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ PDF PDF
Ч. І. Намонюк
ФЕНОМЕН МІГРАЦІОЛОГІЇ ЯК ОКРЕМОГО ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОГО НАУКОВОГО НАПРЯМУ PDF
М. В. Вербовий
ІНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ДОСВІД ЕС ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко, А. О. Яскевич
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ PDF
О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко, К. В. Богомолова
РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О. Ю. Чигрин, О. М. Івахненко
ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
А. Г. Гольцов
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. В. Круш
ECONOMIC ASSESSMENT OF INVESTMENT IN THE IRAQ ECONOMY PDF
A. M. Abaas