Vol 1, No 15 (2018)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск)

Матеріали міжнародного наукового симпозіуму "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, меодологія, практика" 17 травня 2018 року (у двох частинах). Частина 1.

Table of Contents

Article

А. С. Філіпенко
M. K. Bharti
O. V. Nosova
В. В. Липов
О. І. Рогач
М. А. Дудченко
Ю. К. Зайцев
O. Moskalenko
В. М. Хонін
В. О. Романишин
А. П. Сапсай
О. Ю. Анісімова
Ч. І. Намонюк
М. В. Вербовий
О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко, А. О. Яскевич
О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко, К. В. Богомолова
О. Ю. Чигрин, О. М. Івахненко
А. Г. Гольцов
В. В. Круш
A. M. Abaas