№ 16 (2018)

Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск)

Матеріали міжнародної наукової конференції
«ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ,
ПРОТЕКЦІОНІЗМ, СПРАВЕДЛИВА
ТОРГІВЛЯ: ЗА І ПРОТИ»

Зміст

Статті

ДИНАМІКА І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ PDF PDF
А. С. Філіпенко
ПРАКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
І. І. Пузанов
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ PDF PDF
Р. О. Заблоцька
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГВІЛІ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
І. Г. Ханін, М. В. Поляков, Г. Я. Шевченко, В. С. Білозубенко
ЛИТВА І САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: БАЛАНС ВТРАТ ТА ПЕРЕВАГ PDF
В. Ф. Гарапко
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
О. М. Грибіненко
ЕФЕКТИВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СПРАВЕДЛИВОЇ ТОРГІВЛІ PDF
М А. Дудченко
ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Н. В. Резнікова
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ОСНОВНИХ ЦЕНТРІВ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Л С. Поліщук
ТРАМПОНОМІКА І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ PDF
Ю. Ю. Хватов
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВО- БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
С. А. Циганов, Н. В. Циганова
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Л В. Жарова
EXCHANGE RATE, TRADE, FDI AND GROWTH IN UKRAINIAN ECONOMY PDF
Y. Bilenko
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
О. В. Булатова, Т. В. Марена
МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗМІН В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ PDF PDF
В. О. Сизоненко, С. А. Циганов
ДІАЛЕКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
М Ю. Рубцова
ПРОСТОРОВІ ЕФЕКТИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
В. Є Намонюк
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АВСТРІЙСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД PDF
Т. Л. Бондарчук
INTERNATIONAL TRADE AND FINANCIAL FLOWS GLOBAL DIVERSIFICATION PDF
V. Yu. Shevchenko
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОЛЕКТИВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ PDF
Ю. О. Олейніков
НАНОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ PDF
Т. Г. Остапенко
«ГОЛАНДСЬКА ХВОРОБА» УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ: РИЗИКИ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF PDF
Р. Д. Стаканов
АСИМЕТРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF PDF
О. А. Чугаєв
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Р. С. Білик
ТЕОРЕТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ЗА УМОВ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Т. В. Мірзодаєва, Л. П. Сєрова
ЕКСПОРТНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В. П Залізнюк
СУЧАСНИЙ СТАН ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ США-ЄС. PDF
Н. В. Фаренюк
ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ФАКТОР, ЩО СПРЯМОВУЄ РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
І. А. Березовська
МОЖЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ НАУКОВИМ ТА ІННОВАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ ЯК НАСЛІДОК ДІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС PDF
Н. М. Рилач
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
О. Ю. Анісімова
НЕВИКОРИСТАНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО- ЛИТОВСЬКОГО ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
І. А. Туряниця
НІМЕЦЬКИЙ МИТНИЙ СОЮЗ 1833-1919 РР.: ТОРГОВО- ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ ЕФЕКТИВНОСТІ. PDF
С. О. Ганус
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В. А. Тарасенко
ЕФЕКТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТИДЕМПІНГОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
О. А. Іващенко
АНТИКОНКУРЕНТНІ РИНКОВІ СПОТВОРЕННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РИНКОВИХ ДИСБАЛАНСІВ PDF
В. Г. Панченко
ЕФЕКТИ ВЗАЄМНОГО ВИЗНАННЯ ЯК ПРИНЦИПУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Н. А. Гринчак
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ PDF
Н. О. Мудрак
ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ BEPS PDF
О. Р Ямпольський
РОЛЬ РЕСУРСНОГО ФАКТОРУ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Р. Е. Гаджиєв
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КУМУЛЯЦІЇ У ПРАВИЛАХ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УГОДАХ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ, УКЛАДЕНИХ УКРАЇНОЮ PDF
О. М. Бровко
ВИГРАЄ ЧИ ПРОГРАЄ УКРАЇНА ВІД ТРАМПОНОМІКИ, АБО ЯК КРИЗА ТУРЕЦЬКОЇ ЛІРИ ВПЛИНЕ НА ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ PDF
Д. О. Андрюніна
ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В АПК УКРАЇНИ PDF
В. М. Слєсар
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ PDF
К. В. Кузнєцов