№ 18 (2019)

Зміст

Статті

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ТА ІНІЦИАТИВ З СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
М П Хмара, О. А. Романенко
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ І ФІНАНСИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА PDF
Л. Л. Кістерський, І. І. Пузанов, Т. В. Липова
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
В. С. Мельничук, А. В. Мельничук
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Д. А. Глухова
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В МІЖНАРОДНІЙ МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ PDF
В. С. Карп
Управління людськими ресурсами в БНП в умовах конкуренції за глобальні таланти й фінансові інвестиції: виклики для глобального бізнесу PDF
М Ю Рубцова, О. А. Іващенко
Potential of ecological diplomacy within the context of reaching sustainable development Без заголовку (English)
O Yatsenko, M Sahaidak
GLOBAL INSURANCE INDUSTRY: PECULIARITIES AND CURRENT DEVELOPMENT TRENDS PDF (English)
O Pidchosa, A Dovhosheia
Експортна орієнтація органічного агровиробництва України PDF
Я М гуменюк
ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. І Рогач
НАФТА: інноваційний крок у майбутнє, або стрибок на місці? PDF
А. В. Крамаренко
Інноваційний вимір конкурентоспроможності економіки України як складова національної безпеки PDF
Н. М Рилач
АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ ТА КОН’ЮНКТУРИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕТАЛУРГІЇ PDF
М. А. Гнилоробов
ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНУ СФЕРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Є В. Редзюк
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПОТОКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС PDF
П П Яремович