Том 1, № 20 (2019)

Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин»

Зміст

Статті

ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ "ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН" PDF
- - -
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ УСТРІЙ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
А. С. Філіпенко
РОЗВИТОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНІ СПІВСТАВЛЕННЯ PDF
А. О. Задоя
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ГЕОРЕГІОНАЛЬНИХ ВЕКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ PDF
А. П. Румянцев, П. П. Яремович
ІКТ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
М. А. Дудченко
ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0. НА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ PDF
О. М. Сохацька
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
В. І. Гурковський, С. Ф. Дмитрук
МОДИФІКАЦІЯ СПОЖИВАННЯ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Ю. І. Пилипенко, Є. В. Кучеренко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ЕКОНОМІК В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ PDF
В. Я. Красільчук
РОЗВИТОК НОВІТНІХ ФОРМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ IV ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF
В. В. Батрименко, В. І. Батрименко
ТЕХНОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ КРАЇН В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
О. А. Іващенко
ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ СПОЖИВАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ PDF
К. І. Антонюк
СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF
Н. І. Болквадзе
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО АРТ-РИНКУ PDF
Ю. В. Мельник
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Т. Ф. Гордєєва
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЙ З НАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
С. М. Цвілий, Г. А. Бублей
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Р. Р. Баглей, В. А. Рублевич
ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. С. Братко, Н. С. Мазур
ОСОБЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
І. В. Скавронська
ЦІННІСНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ PDF
І. Ю. Гузенко
ЦИФРОВА ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ PDF
Н. В. Трушкіна, Н. С. Ринкевич
ПРИСКОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН І ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
І. А. Шовкун
НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ: СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Т. Ю. Гайда
ЗНАЧЕННЯ ВИХОДУ ФІРМИ НА ВЕБ-ПРОСТІР ДЛЯ УСПІШНОГО ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ PDF
О. А. Легкий, Х. В. Сорока
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ PDF
В. О. Бригадир
ДІДЖИТИЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ PDF
О. Ю. Сохацький
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ КОШТІВ В ЦІННІ ПАПЕРИ PDF
О. Б. Кухтин
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЕМІСІЇ Е-ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ PDF
А. В. Блінов
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО МЕДІАРИНКУ PDF
А. А. Бех
ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ PDF
М. В. Дубель
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ PDF
С. С. Апальков
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СФЕРУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ PDF
М. О. Орєхов
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 21 СТ. PDF
А. В. Ухова
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Т. Ю. Сівова
СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ PDF
Я. С. Тертичний
ЦІННОСТІ ТА РИЗИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК PDF
Д. І. Фролов
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ США ТА КНР PDF
Я. Ю. Моісеєва, Ю. С. Сологуб