No 21 (2020)

"Шевченківська весна-2020". 10.04.2020. Секція "Актуальні проблеми міжнародних фінансів"

Шевченківська весна 2020: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2020», 10.04.20. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2020. – Ч. 3 (Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів»). – 53 с.

 Proceedings of International Scientific Conference « Shevchenkivska Vesna», 10.04.2020. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of International Relations, 2019. – Vol. 3 (Section «Actual Problems of International Finance»). – 53 p.

 До збірника увійшли тези аспірантів та молодих вчених, представлені на міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2020», яка відбулася 10 квітня 2020 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Роботи опубліковані в авторській редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність інформації та будь-яких відомостей, поданих у рукописах.

Papers are published in author’s edition. Organizing Committee is not responsible for the accuracy of the information in the submitted manuscripts.

Table of Contents

Article

- -
Б. Барановський
О. Берук
М Біцай
М Брегус
А Буз
І. Вдовиченко
Р. Вишнівська
В. Вольвач
А. Гунда
А. Забедейко
А. Зара
Ю. Лавренко
В. Ляшенко
А. Малюга
І. Митник
П. Ночовкін
Г. Пішко
В. Погляд
А. Рудницька
Є. Саєнко
В. Сидельникова
В. Сьомка
В. Токарський, Д. Величко
С. Шандиба
М. Шляхова
І. Білько
А. Кропова
О. Гейко
О. Топорков