No 24 (2021)

Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», 29.03.21. Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів»

Шевченківська весна 2021: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», 29.03.21. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2021. – Ч. 3 (Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів»). – 41 с.

 

Proceedings of International Scientific Conference «Shevchenkivska Vesna 2021», 29.03.2021. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of International Relations, 2021. – Vol. 3 (Section «Actual Problems of International Finance»). – 41 p.

 

До збірника увійшли тези аспірантів та молодих вчених, представлені на міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», яка відбулася 29 березня 2021 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Роботи опубліковані в авторській редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність інформації та будь-яких відомостей, поданиху рукописах.

 

Papers are published in author’s edition. Organizing Committee is not responsible for the accuracy of the information in the submitted manuscripts.

Table of Contents

Article

- -
B. Baranovskyi
О. Бабич
М. Білошицька
І. Білько
І. Вдовиченко
В. Вольвач
О. Гейко
В. Гладиш, Р. Франко
А. Гунда
Е. Джафарлі
А. Зара
М. Кравченко
А. Малюга
М. Мартинова, А. Савченко
П. Ночовкін
Г. Пішко
В. Погляд
А. Рудницька
Є. Саєнко
Г. Скорик
В. Смаглюк
К. Штогрін
Д. Подольчук