No 27 (2021)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси"

Актуальні проблеми міжнародних відносин 2021: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2021. – Ч. 3. – 58 с.

Proceedings of International Scientific Conference «Actual Problems of International Relations», 29.10.2021. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of International Relations, 2021. – Vol. 3. – 58 p.

До збірника увійшли тези студентів, представлені на секції «Міжнародні фінанси та інвестиції» міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин 2021», яка відбулася 29 жовтня 2021 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Роботи опубліковані в авторські редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність інформації та будь-яких відомостей, поданих у рукописах.

Papers are published in author’s edition. Organizing Committee is not responsible for the accuracy of the information in the submitted manuscripts.

Table of Contents

Article

- -
Є. А. Артемчук
А. Буз
Х. А. Вантух
М. О. Вербицька
А. Б. Гунда
А. Г. Малюга
І. В. Митник
П. В. Ночовкін
Я. Ю. Примак
М. А. Рак
Л. Ю. Рублевська
А. М. Рудницька
О. В. Симоненко
О. О. Сініцин
А. М. Соколовська
В. О. Сорока
В. А. Сьомка
Б. В. Хижняк
А. Штепа
К. В. Штогрін