Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЕФЕКТИВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СПРАВЕДЛИВОЇ ТОРГІВЛІ Abstract   PDF (Українська)
М А. Дудченко
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ СПОЖИВАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ Abstract   PDF (Українська)
К. І. Антонюк
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗАГРОЗИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Abstract   PDF (Українська)
М А. Морозова
 
No 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Н Комар
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО МІНІМАЛЬНОГО ПОДАТКУ: ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ПОЛІТИЧНОГО СПРОТИВУ Abstract   PDF (Українська)
П. В. Ночовкін
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Abstract   PDF (Українська)
О. Ю. Засенко
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Резнікова
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ США ТА КНР Abstract   PDF (Українська)
Я. Ю. Моісеєва, Ю. С. Сологуб
 
No 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КРАЇНАХ - ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Abstract   PDF (Українська)
К С Кваша
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ Abstract   PDF (Українська)
Л. Ю. Рублевська
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ЗМІСТ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ Abstract   PDF (Українська)
В. Г. Панченко
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ЗНАЧЕННЯ ВИХОДУ ФІРМИ НА ВЕБ-ПРОСТІР ДЛЯ УСПІШНОГО ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ Abstract   PDF (Українська)
О. А. Легкий, Х. В. Сорока
 
No 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Значення ефективної регіональної міграційної політики для максимізації макроекономічного ефекту міжнародної трудової міграції Abstract   PDF (Українська)
Р Д Стаканов
 
No 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗНАЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Є О Шевчук
 
No 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ В СТАНОВЛЕННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Рилач
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Русский)
А. І. Мокій, М. І. Флейчук, О. І. Дацко
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Українська)
Р Д Стаканов
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ФАКТОР, ЩО СПРЯМОВУЄ РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
І. А. Березовська
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВІ ВІДПОВІДІ НА НИХ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Лях
 
No 2 (2013): International relations, part “Economic sciences” КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Abstract   PDF (Українська)
М П Хмара, О П Хмара
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Abstract   PDF (Русский)
О. І. Шнирков
 
No 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У СТРАТЕГІЇ ТРАНСКОРДОННОГО РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Abstract   PDF (Українська)
М П Хмара, А. В. Ватульов
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКИХ БАНКІВ Abstract   PDF (Русский)
М. М. Король, О. А. Посипанко
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) КЛЮЧОВІ РИЗИКИ БІЗНЕСУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Abstract   PDF (Русский)
І. М. Посохов, А. Ю. Кабиш, П. А. Падалка
 
No 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТНК Abstract   Без заголовку (Українська)
А Джалилов
 
226 - 250 of 582 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>