Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗМІН В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ Abstract   PDF (Українська)   PDF (Українська)
В. О. Сизоненко, С. А. Циганов
 
No 24 (2021): Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», 29.03.21. Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів» МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПІІ В ОАЕ Abstract   PDF (Українська)
О. Бабич
 
No 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА КЛЮЧОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН-ВИРОБНИКІВ Abstract   PDF (Українська)
В В Башук
 
Vol 2, No 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Захарова
 
No 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ПРОЦЕСІ НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄС: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ДЛЯ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
В Борщевський
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 МОДИФІКАЦІЯ СПОЖИВАННЯ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Abstract   PDF (Українська)
Ю. І. Пилипенко, Є. В. Кучеренко
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) МОЖЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ НАУКОВИМ ТА ІННОВАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ ЯК НАСЛІДОК ДІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Рилач
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) НІМЕЦЬКИЙ МИТНИЙ СОЮЗ 1833-1919 РР.: ТОРГОВО- ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ ЕФЕКТИВНОСТІ. Abstract   PDF (Українська)
С. О. Ганус
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) НАНОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Т. Г. Остапенко
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
В. Ю. Уманців
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 НАСЛІДКИ ВЗАЄМНИХ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ Abstract   PDF (Українська)
Р. Д. Стаканов
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 НАСЛІДКИ ТА ЕФЕКТИ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ Abstract   PDF (Українська)
О. А. Чугаєв
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 НАУКОВІ ПОЗИЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Шпакович
 
No 18 (2019) НАФТА: інноваційний крок у майбутнє, або стрибок на місці? Abstract   PDF (Українська)
А. В. Крамаренко
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) НАФТА: ПРИЧИНИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ Abstract   PDF (Українська)
Н В Безрукова
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) НАЦІОНАЛЬНІ РИЗИКИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МЕВ Abstract   PDF (Русский)
Ю. Ю. Хватов
 
Vol 2, No 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОГУТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ Abstract   PDF (Українська)
В. Г. Панченко
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) НЕВИКОРИСТАНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО- ЛИТОВСЬКОГО ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Abstract   PDF (Українська)
І. А. Туряниця
 
No 24 (2021): Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», 29.03.21. Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів» НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО АУТСОРСИНГУ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) Abstract   PDF (Українська)
А. Малюга
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ: СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Abstract   PDF (Українська)
Т. Ю. Гайда
 
No 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" НОВІ МОДЕЛІ ТА РЕЖИМИ МОБІЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ-ЕКСПАТРІАНТІВ Abstract   PDF (Українська)
Ю М Сікорський
 
No 21 (2020): "Шевченківська весна-2020". 10.04.2020. Секція "Актуальні проблеми міжнародних фінансів" НОВА ГЛОБАЛЬНА РЕЦЕСІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ Abstract   PDF (Українська)
М Брегус
 
No 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" НОВА НОРМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СТАНОВЛЕННЯ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ Abstract   PDF (Українська)
В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова
 
No 6 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Нова промислова політика України як прояв ліберального економічного патріотизму Abstract   PDF (Українська)
В. Г. Панченко
 
No 12 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ГЕОГРАФІЧНА АЛОКАЦІЯ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Підчоса, Ю. Є. Кулинич
 
301 - 325 of 581 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>