Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Н П Литвиненко
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТАН КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. П. Хмара
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
А С Дуцька
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Становлення теорії портфеля як домінуючої парадигми міжнародного портфельного інвестування: еволюційний та методологічний аспекти Анотація   PDF
П В Дзюба
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Н В Резнікова
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СТРАТЕГІЯ ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНИ ГЕОПОЛІИЧНИМ ВИКЛИКАМ ТА ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
О. Ю. Кондратенко
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ БІОПАЛИВНИХ ПЕЛЕТ УКРАЇНСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ Анотація   Без заголовку
Л П Гальперіна, Л І Лук’яненко
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СТРУКТУРНІ РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: УРОКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
К А. Гордіца
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОНТОЛОГІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
В. І. Судаков
 
Том 1, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) СУБСТАНЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Ю. К. Зайцев
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНИХ ПРОЯВІВ ІДЕОЛОГІЇ КОНСЬЮМЕРИЗМУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Лапіна
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
К В. Кондов
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ БІЗНЕС-СВІДОМОСТІ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ Анотація   PDF
В. М. Приймак, В. О. Романишин
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТНК І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ «ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ» Анотація   PDF
В А Вергун, О І Ступницький
 
№ 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ОСНОВНИХ ЦЕНТРІВ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Л С. Поліщук
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Л С Поліщук
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В США В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РАМКАХ НАФТА Анотація   PDF
Р Д Стаканов
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У КРАЇНАХ З НОВОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ Анотація   PDF
В В Батрименко
 
№ 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ Анотація   PDF
В. І. Батрименко
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ ІЗ РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ Анотація   PDF
А М Яншина
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КРАЇНАХ ЄС Анотація   PDF
Д А Глухова
 
Том 1, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Анотація   PDF
Н. І. Болквадзе
 
Том 1, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Т. Ф. Гордєєва
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. А. Приятельчук
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ СОЮЗІВ Анотація   PDF
Д М Русак
 
351 - 375 з 440 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>