Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ТРУДОВА МІГРАЦІЯ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ Анотація   PDF
Б А Кузьменко
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Л Ю Чобаль, В П Федурця
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) УКРАЇНА ТА ЄС: МІЖ СОЦІОКУЛЬТУРНИМ РЕЗОНАНСОМ ТА ДИСОНАНСОМ Анотація   PDF
В. В. Липов
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО СВІТОУСТРОЮ ХХІ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЙНІСТЬ, ТРАНСФОРМАЦІЯ, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ Анотація   PDF
В. Г. Ціватий
 
№ 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Універсальні методи визначення розміру прожиткового мінімуму Анотація   PDF   PDF
Я. М. Караченцев
 
№ 18 (2019) Управління людськими ресурсами в БНП в умовах конкуренції за глобальні таланти й фінансові інвестиції: виклики для глобального бізнесу Анотація   PDF
М Ю Рубцова, О. А. Іващенко
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
І О Юшко
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ Анотація   PDF
В С Дмітрієв
 
№ 18 (2019) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
В. С. Мельничук, А. В. Мельничук
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН СНД Анотація   PDF
В В Батрименко
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ФАКТОРИ ТА МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Л О Петкова
 
Том 1, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ФЕНОМЕН МІГРАЦІОЛОГІЇ ЯК ОКРЕМОГО ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОГО НАУКОВОГО НАПРЯМУ Анотація   PDF
М. В. Вербовий
 
№ 17 ФОРМИ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
Р. О. Заблоцька
 
№ 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ФОРМИ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
Р. О. Заблоцька
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ФОРМИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ЄВРАЗЕС Анотація   PDF
М П Хмара, О П Хмара
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЯК ПРОТИДІЯ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСАМ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Анотація   PDF
О Ю Засенко
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКІРЯНО-ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
О. М. Міх
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОЛІЦЕНТРИЧНИХ КОНФІГУРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКСПАНСІЇ ЕМЕРДЖЕНТНИХ РИНКІВ Анотація   PDF
Д М Русак
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПОРТУГАЛІЇ Анотація   PDF
І В Єлейко, І В Грабинська, І М Грабинський
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ Анотація   PDF
О В Поліщук
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ФРАГМЕНТАЦIЯ IНЖИНIРИНГОВИХ ПОСЛУГ В СТРАТЕГІЇ МIЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦIЙ Анотація   PDF
Є І Ковтун
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ФРАГМЕНТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ Анотація   PDF
А В Заблоцький
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Фундаментальні характеристики економічного націоналізму з позицій економічних теорій Анотація   PDF
В. Г. Панченко
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ СВІТОВОГО ТА БРИТАНСЬКОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ВНАСЛІДОК BREXIT Анотація   PDF
Д П Расшивалов
 
Том 1, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ЦІННІСНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ Анотація   PDF
І. Ю. Гузенко
 
401 - 425 з 440 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 > >>