Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ДИНАМІКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВІ ТА РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ У СВІТІ Анотація   PDF
Л О Шворак
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС СЛОВАЧЧИНИ Анотація   PDF
О В Журавльов, О А Урбан
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
А В Грановський
 
№ 6 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ФЛУКТУАЦІЇ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
А П Румянцев
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР ПІДПРИЄМСТВОМ СТРАТЕГІЇ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
П Мусял
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГАЛУЗЕВА ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: РИНОК ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Н М Грущинська
 
№ 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Геоекономіка в контексті міждисциплінарних досліджень: еволюція теоретико-методологічних засад Анотація   PDF   PDF
В. В. Липов
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНИМИ ОПЕРАТОРАМИ Анотація   PDF
І Ю. Кислощаєва
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
В. С. Свірський
 
№ 2 (2013): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЄС Анотація   PDF
Л. С. Поліщук
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Кянан Алескер огли Мамедов
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮЖКИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О І Рогач
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н М Ігнатченко
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Набел Мохамед Бенмасуд
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ГЛОБАЛЬНА РЕЛОКАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF
В. Є Намонюк
 
№ 6 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ Анотація   PDF
О А Чугаєв
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Діалектика європейських інтеграційних та дезінтеграційних процесів: конфлікт теорії та практики Анотація   PDF
В. Г. Панченко
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Р О Заблоцька
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ Анотація   PDF
А В Негода
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В МЕРКОСУР Анотація   PDF
Д М Русак
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНА СКЛАДОВА ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ Анотація   PDF
В В Липов
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
С О Радзієвська
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНО ФОРМА НОВОУТВОРЕНЬ ЗАДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ Анотація   PDF
В Єрмоленко
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
О І Міняйло, В П Міняйло
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
І Р Березовська, Д М Русак
 
51 - 75 з 247 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>