Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНА СКЛАДОВА ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ Анотація   PDF
В В Липов
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
С О Радзієвська
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНО ФОРМА НОВОУТВОРЕНЬ ЗАДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ Анотація   PDF
В Єрмоленко
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
О І Міняйло, В П Міняйло
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
І Р Березовська, Д М Русак
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНА БЕЗСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ГАЛЬМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ТОВАРНИЙ РИНОК: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Т. Л. Бондарчук
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. О Федоренко
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕТЕРМІНАНТИ РУХУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН Анотація   PDF
Ю М Баранова
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДИВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В Ю Шевченко
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДО ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДО ПРОЦЕСНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
О В Мороз
 
Том 2, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ТА ДИФУЗІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ Анотація   PDF
Т. В. Марена
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
С Сушон
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС Анотація   PDF
М М Мамонтов
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
Д А Глухова
 
Том 2, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
М Ю. Рубцова
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ВИМІРІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація   PDF
О П Карп’юк
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ І УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Є І Ковтун
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ТЕРЕНАХ СНД Анотація   PDF
М П Хмара, О П Хмара
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ЕКОНОМІЧНА РЕІНТЕГРАЦІЯ США ТА КУБИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Л О Шворак
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІЧНА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В КОНЦЕПЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Д М Русак
 
№ 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Емпіричні методи країнознавчого дослідження Анотація   PDF   PDF
Р. А. Кривонос
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕФЕКТИ ВЕЛИЧИНИ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
О А Чугаєв
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Ефективність застосування регресивної податкової ставки для залучення інвестицій Анотація   PDF
Ю В Ющенко
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗАГРОЗИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
М А. Морозова
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н Комар
 
76 - 100 з 268 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>