Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. О Федоренко
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕТЕРМІНАНТИ РУХУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН Анотація   PDF
Ю М Баранова
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДИВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В Ю Шевченко
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДО ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДО ПРОЦЕСНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
О В Мороз
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
С Сушон
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС Анотація   PDF
М М Мамонтов
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
Д А Глухова
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ВИМІРІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація   PDF
О П Карп’юк
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ І УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Є І Ковтун
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ТЕРЕНАХ СНД Анотація   PDF
М П Хмара, О П Хмара
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ЕКОНОМІЧНА РЕІНТЕГРАЦІЯ США ТА КУБИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Л О Шворак
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕКОНОМІЧНА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В КОНЦЕПЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Д М Русак
 
№ 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Емпіричні методи країнознавчого дослідження Анотація   PDF   PDF
Р. А. Кривонос
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЕФЕКТИ ВЕЛИЧИНИ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
О А Чугаєв
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Ефективність застосування регресивної податкової ставки для залучення інвестицій Анотація   PDF
Ю В Ющенко
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗАГРОЗИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
М А. Морозова
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н Комар
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КРАЇНАХ - ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
К С Кваша
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Значення ефективної регіональної міграційної політики для максимізації макроекономічного ефекту міжнародної трудової міграції Анотація   PDF
Р Д Стаканов
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗНАЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
Є О Шевчук
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ В СТАНОВЛЕННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Н. М. Рилач
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Р Д Стаканов
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВІ ВІДПОВІДІ НА НИХ Анотація   PDF
О. В. Лях
 
№ 2 (2013): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Анотація   PDF
М П Хмара, О П Хмара
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У СТРАТЕГІЇ ТРАНСКОРДОННОГО РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Анотація   PDF
М П Хмара
 
76 - 100 з 234 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>