Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) АСИМЕТРІЯ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ВІЙНИ У ТРИКУТНИКУ ЗАХІД – УКРАЇНА – РОСІЯ Abstract   PDF (Українська)
О А Чугаєв
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" АУТСОРСИНГ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ Abstract   PDF (Українська)
А. Г. Малюга
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" БІЗНЕС-МОДЕЛІ, ЗАСНОВАНІ НА ПРИНЦИПАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Abstract   PDF (Українська)
Б. В. Хижняк
 
No 22 (2020): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА Abstract   PDF (Русский)
А. Є. Нікіфоров
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ, ВИКЛИКАНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЄЮ Abstract   PDF (Русский)
Ю. Ю. Д’яченко, Є. І. Шкурба
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА Abstract   PDF (Українська)
О. І. Рогач
 
No 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" БЮДЖЕТНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ Abstract   PDF (Українська)
О С Бондарук
 
No 6 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ КРАЇН В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ Abstract   PDF (Українська)
Л В Підчоса
 
No 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Віталогія. Відповіді на нагальні потреби суспільства. Abstract   PDF (Українська)
А. Ф. Колісник
 
No 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ВІТАЛЬНЕ СЛОВО Abstract   PDF (Українська)
В. В. Копійка
 
No 2 (2013): International relations, part “Economic sciences” ВАЛЮТНІ КУРСИ - ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ ВОЄН ЗА УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Резнікова, З. О. Луцишин
 
No 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВЗАЄМНА КАУЗАЛЬНІСТЬ ЦІН НА НАФТУ ТА ВАЛЮТНИХ КУРСІВ Abstract   PDF (Українська)
М В Лизун
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ВИГРАЄ ЧИ ПРОГРАЄ УКРАЇНА ВІД ТРАМПОНОМІКИ, АБО ЯК КРИЗА ТУРЕЦЬКОЇ ЛІРИ ВПЛИНЕ НА ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ Abstract   PDF (Українська)
Д. О. Андрюніна
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ОЗБРОЄННЯ ЯК СКЛАДОВА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Abstract   PDF (Русский)
В. І. Гурковський, О. О. Бажора
 
No 12 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ Abstract   PDF (Українська)
В. С. Карп
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ВИКЛИКИ І РИЗИКИ ІНТЕГРАЦІЇ В АЗІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ Abstract   PDF (Українська)
Л С Поліщук
 
No 21 (2020): "Шевченківська весна-2020". 10.04.2020. Секція "Актуальні проблеми міжнародних фінансів" ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ Abstract   PDF (Українська)
В. Сьомка
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ФАКТОРУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
І І. Лях
 
No 21 (2020): "Шевченківська весна-2020". 10.04.2020. Секція "Актуальні проблеми міжнародних фінансів" ВПЛИВ BREXIT НА ЛОНДОН ЯК ФІНАНСОВИЙ ЦЕНТРУ СВІТУ, ЄС ТА РУШІЙНУ СИЛУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
Р. Вишнівська
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) ВПЛИВ COVID-19 НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Abstract   PDF (Русский)
Гуань Жань
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
А. Штепа
 
No 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Вплив інновацій на розвиток ринку послуг в сфері охорони здоров’я: телемедицина в фокусі лібералізації міжнародної торгівлі послугами Abstract   PDF (Українська)
О. А Іващенко, М. Ю. Рубцова
 
No 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ФРАНЧАЙЗИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ Abstract   PDF (Українська)
С В Огінок
 
No 24 (2021): Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», 29.03.21. Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів» ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ НА БНП Abstract   PDF (Українська)
Г. Скорик
 
No 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТИ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ Abstract   PDF (Українська)
М В Лизун
 
101 - 125 of 582 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>