Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КРАЇНАХ - ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
К С Кваша
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Значення ефективної регіональної міграційної політики для максимізації макроекономічного ефекту міжнародної трудової міграції Анотація   PDF
Р Д Стаканов
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗНАЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
Є О Шевчук
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ В СТАНОВЛЕННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Н. М. Рилач
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Р Д Стаканов
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВІ ВІДПОВІДІ НА НИХ Анотація   PDF
О. В. Лях
 
№ 2 (2013): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Анотація   PDF
М П Хмара, О П Хмара
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У СТРАТЕГІЇ ТРАНСКОРДОННОГО РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Анотація   PDF
М П Хмара
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТНК Анотація   Без заголовку
А Джалилов
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КОНВЕРГЕНЦІЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
О Ю Засенко
 
Том 1, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ Анотація   PDF
О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко, К. В. Богомолова
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) КОНФЛІКТОГЕННИЙ ТА РИЗИКОГЕННИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. П Резніков
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
М М Відякіна
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
М М Відякіна
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
О І Шнирков
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ Анотація   PDF
В Г Антоненко
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) КРАЇНИ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
В Я Красільчук
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" МІГРАЦІЙНА ДИНАМІКА В ПОСТКРИЗОВОМУ СВІТІ Анотація   PDF
Р Д Стаканов
 
№ 2 (2013): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В РАМКАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРАЗЕС Анотація   PDF
Р. Д. Стаканов
 
№ 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Міждисциплінарні дослідження міжнародної трудової міграції Анотація   PDF
Р. Д. Стаканов
 
№ 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Міждисциплінарні платформи стартап-проектів Анотація   PDF
Н. В. Юдіна
 
Том 1, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ТА ДУАЛІЗМ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ Анотація   PDF   PDF
Ч. І. Намонюк
 
Том 2, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
Н. М. Рилач
 
Том 1, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У СУЧАСНОМУ НАУКОВО- ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
А. С. Філіпенко
 
Том 1, № 15 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ВИХІДНА УМОВА ДОСЛІЖНЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ ЗАСАД УСПІШНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇЇ Анотація   PDF
В. В. Липов
 
101 - 125 з 268 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>