Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ДІДЖИТАЛ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Abstract   PDF (Українська)
В. І. Гурковський, С. Ф. Дмитрук
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ЄС НА ЦИКЛІЧНІСТЬ ЗРОСТАННЯ ВВП Abstract   PDF (Українська)
Т. О. Жолос
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ Abstract   PDF (Українська)
І. В. Скавронська, Л. А. Книш
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В ЄС Abstract   PDF (Українська)
О. В. Святун
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
В. О. Бригадир
 
No 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ДИНАМІКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВІ ТА РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ У СВІТІ Abstract   PDF (Українська)
Л О Шворак
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ США НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РОСІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. О. Шнирков
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХСАНКЦІЙ НА РОЗВИТОК ІРАНУ Abstract   PDF (Українська)
Л. С. Поліщук
 
No 18 (2019) ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПОТОКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС Abstract   PDF (Українська)
П П Яремович
 
No 21 (2020): "Шевченківська весна-2020". 10.04.2020. Секція "Актуальні проблеми міжнародних фінансів" ВПЛИВ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ УКРАЇНИ НА КУРС ГРИВНІ Abstract   PDF (Українська)
С. Шандиба
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" ВПЛИВ КОВІД-19 НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ Abstract   PDF (Українська)
Х. А. Вантух
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" ВПЛИВ КРИЗИ В АФГАНІСТАНІ НА ГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ СВІТОУСТРОЮ Abstract   PDF (Українська)
М. О. Вербицька
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ НА ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК РФ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Батрименко
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ НА ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК КНДР Abstract   PDF (Українська)
А. С. Нанавов
 
No 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС СЛОВАЧЧИНИ Abstract   PDF (Українська)
О В Журавльов, О А Урбан
 
No 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ Abstract   PDF (Українська)
В. С. Карп, В. А. Корчик
 
No 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Abstract   PDF (Українська)
А В Грановський
 
No 24 (2021): Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», 29.03.21. Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів» ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇН Abstract   PDF (Українська)
П. Ночовкін
 
No 21 (2020): "Шевченківська весна-2020". 10.04.2020. Секція "Актуальні проблеми міжнародних фінансів" ВПЛИВ ОФШОРНИХ ЗОН НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Ю. Лавренко
 
No 24 (2021): Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2021», 29.03.21. Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів» ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ІСЛАМСЬКИЙ БАНКІНГ Abstract   PDF (Українська)
М. Кравченко
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВИЙ РИНОК ЗОЛОТА Abstract   PDF (Русский)
К. А. Бех
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID–19 НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ І ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Русский)
Р. Д. Стаканов
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID–19 НА ТРАНСПОРТНУ СФЕРУ ЯК ОСНОВНУ ЛАНКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Abstract   PDF (Русский)
І. І. Стрілок, В. В. Шкляр
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" ВПЛИВ ПОВЕДІНКОВИХ ВІДХИЛЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ БУЛЬБАШОК Abstract   PDF (Українська)
А. М. Рудницька
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0. НА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Сохацька
 
126 - 150 of 582 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>