Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
О. М. Грибіненко
 
Том 2, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ Анотація   PDF
А. В. Негода
 
Том 1, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 21 СТ. Анотація   PDF
А. В. Ухова
 
Том 2, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Р. Д. Стаканов
 
Том 1, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО АРТ-РИНКУ Анотація   PDF
Ю. В. Мельник
 
Том 1, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО МЕДІАРИНКУ Анотація   PDF
А. А. Бех
 
Том 1, № 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТИЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
О. Ю. Сохацький
 
№ 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПАР У ПЕРІОД САНКЦІЙ (1985-1990 РОКИ) Анотація   PDF
О. І. Рогач
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Р О Заблоцька
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ Анотація   PDF
А В Негода
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В МЕРКОСУР Анотація   PDF
Д М Русак
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНА СКЛАДОВА ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ Анотація   PDF
В В Липов
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
С О Радзієвська
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНО ФОРМА НОВОУТВОРЕНЬ ЗАДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ Анотація   PDF
В Єрмоленко
 
№ 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ Анотація   PDF
К. В. Кузнєцов
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
О І Міняйло, В П Міняйло
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
І Р Березовська, Д М Русак
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНА БЕЗСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ГАЛЬМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ТОВАРНИЙ РИНОК: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Т. Л. Бондарчук
 
№ 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. О Федоренко
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕТЕРМІНАНТИ РУХУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН Анотація   PDF
Ю М Баранова
 
№ 18 (2019) ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. І Рогач
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДИВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В Ю Шевченко
 
№ 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДИНАМІКА І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Анотація   PDF   PDF
А. С. Філіпенко
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДО ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДО ПРОЦЕСНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
О В Мороз
 
№ 19 (2019) ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
Р О Заблоцька, А. В. Рибчук
 
126 - 150 з 440 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>