Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 12 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ УЧАСТІ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ЕКОНОМІКУ ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ КРАЇН Abstract   PDF (Українська)
О. В. Гринь
 
No 6 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ФЛУКТУАЦІЇ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Українська)
А П Румянцев
 
No 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ВПЛИВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР ПІДПРИЄМСТВОМ СТРАТЕГІЇ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Abstract   PDF (Українська)
П Мусял
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СЕКТОРУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Д В Подольчук
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА СФЕРУ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН Abstract   PDF (Українська)
В. І. Мазуренко
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СФЕРУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ Abstract   PDF (Українська)
М. О. Орєхов
 
No 21 (2020): "Шевченківська весна-2020". 10.04.2020. Секція "Актуальні проблеми міжнародних фінансів" ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Abstract   PDF (Українська)
А. Гунда
 
No 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГАЛУЗЕВА ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: РИНОК ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Н М Грущинська
 
No 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Геоекономіка в контексті міждисциплінарних досліджень: еволюція теоретико-методологічних засад Abstract   PDF (Українська)   PDF (Українська)
В. В. Липов
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНИМИ ОПЕРАТОРАМИ Abstract   PDF (Українська)
І Ю. Кислощаєва
 
No 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Abstract   PDF (Українська)
В. С. Свірський
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ Abstract   PDF (Українська)
Кянан Алескер огли Мамедов
 
No 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮЖКИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Abstract   PDF (Українська)
О І Рогач
 
No 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Н М Ігнатченко
 
No 23 (2020): Матеріали науково-практичної конференції "РИЗИКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (26-27 листопада 2020 р.) ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ТА КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН Abstract   PDF (Русский)
В. І. Мазуренко
 
No 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Abstract   PDF (Українська)
Набел Мохамед Бенмасуд
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ГЛОБАЛЬНА РЕЛОКАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)   PDF (Українська)
В. Є Намонюк
 
No 6 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ГЛОБАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ Abstract   PDF (Українська)
О А Чугаєв
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ГЛОБАЛЬНО-ЛОКАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Ю. Ю. Хватов
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Діалектика європейських інтеграційних та дезінтеграційних процесів: конфлікт теорії та практики Abstract   PDF (Українська)
В. Г. Панченко
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДІАЛЕКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Abstract   PDF (Українська)
М Ю. Рубцова
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЙ З НАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ Abstract   PDF (Українська)
С. М. Цвілий, Г. А. Бублей
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ГЕОРЕГІОНАЛЬНИХ ВЕКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ Abstract   PDF (Українська)
А. П. Румянцев, П. П. Яремович
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Грибіненко
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ Abstract   PDF (Українська)
А. В. Негода
 
151 - 175 of 582 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>