Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" РОЛЬ ТНК В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
О В Гринь
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СВІТОВІ РИНКИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ю В Полякова
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ У РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ Анотація   PDF
К В Шиманська
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Г О Чорноус
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Міх
 
№ 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Н П Литвиненко
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТАН КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. П. Хмара
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
А С Дуцька
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Становлення теорії портфеля як домінуючої парадигми міжнародного портфельного інвестування: еволюційний та методологічний аспекти Анотація   PDF
П В Дзюба
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Н В Резнікова
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ БІОПАЛИВНИХ ПЕЛЕТ УКРАЇНСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ Анотація   Без заголовку
Л П Гальперіна, Л І Лук’яненко
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТНК І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ «ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ» Анотація   PDF
В А Вергун, О І Ступницький
 
№ 9 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Л С Поліщук
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В США В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РАМКАХ НАФТА Анотація   PDF
Р Д Стаканов
 
№ 10 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У КРАЇНАХ З НОВОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ Анотація   PDF
В В Батрименко
 
№ 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ ІЗ РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ Анотація   PDF
А М Яншина
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КРАЇНАХ ЄС Анотація   PDF
Д А Глухова
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ СОЮЗІВ Анотація   PDF
Д М Русак
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ФРН Анотація   PDF
В С Морозов
 
№ 12 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
Н. М. Рилач
 
№ 8 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Ю В Власенко
 
№ 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Н В Резнікова
 
№ 7 (2016): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Територіалізація і територіальний капітал в системі регіональної політики Європейського Союзу Анотація   PDF   PDF
М Ю. Куриляк
 
№ 13 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) Типи теоретичного синтезу та їх пізнавальний потенціал в соціальних міждисцплінарних дослідженнях Анотація   PDF   PDF
В. І. Судаков
 
№ 5 (2015): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" Торгівля послугами на рубежі тисячоліть: український погляд на шлях АСЕАН Анотація   PDF
О В Крініцин
 
151 - 175 з 199 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>