Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 21 СТ. Abstract   PDF (Українська)
А. В. Ухова
 
Vol 2, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Р. Д. Стаканов
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО АРТ-РИНКУ Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Мельник
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО МЕДІАРИНКУ Abstract   PDF (Українська)
А. А. Бех
 
Vol 1, No 20 (2019): Науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" 21.11.2019 ДІДЖИТИЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ Abstract   PDF (Українська)
О. Ю. Сохацький
 
No 18 (2019) ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА СЕРВІСИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Русский)
Р. О. Заблоцька
 
No 17 (2018): Науково-практична конференція "ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ" 23.11.2018 ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПАР У ПЕРІОД САНКЦІЙ (1985-1990 РОКИ) Abstract   PDF (Українська)
О. І. Рогач
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Abstract   PDF (Українська)
Р О Заблоцька
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ Abstract   PDF (Українська)
А В Негода
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В МЕРКОСУР Abstract   PDF (Українська)
Д М Русак
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНА СКЛАДОВА ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ Abstract   PDF (Українська)
В В Липов
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Українська)
С О Радзієвська
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНО ФОРМА НОВОУТВОРЕНЬ ЗАДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ Abstract   PDF (Українська)
В Єрмоленко
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ Abstract   PDF (Українська)
К. В. Кузнєцов
 
No 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ Abstract   PDF (Українська)
О І Міняйло, В П Міняйло
 
No 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
І Р Березовська, Д М Русак
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНА БЕЗСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ГАЛЬМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ТОВАРНИЙ РИНОК: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
Т. Л. Бондарчук
 
No 14 (2018): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. О Федоренко
 
No 3 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДЕТЕРМІНАНТИ РУХУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН Abstract   PDF (Українська)
Ю М Баранова
 
No 18 (2019) ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Abstract   PDF (Українська)
О. І Рогач
 
No 11 (2017): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" (Спеціальний випуск) ДИВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
В Ю Шевченко
 
No 16 (2018): Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск) ДИНАМІКА І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Abstract   PDF (Українська)   PDF (Українська)
А. С. Філіпенко
 
No 27 (2021): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 29.10.2021. Секція "Міжнародні фінанси" ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ Abstract   PDF (Українська)
М. А. Рак
 
No 4 (2014): Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" ДО ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДО ПРОЦЕСНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ Abstract   PDF (Українська)
О В Мороз
 
No 19 (2019) ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ Abstract   PDF (Українська)
Р О Заблоцька, А. В. Рибчук
 
176 - 200 of 582 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>