Редакційна політика

Галузь та проблематика

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного
права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Л.В. Губерський, д-р філос. наук, проф., акад. НАН України
РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ
О.М. Бірюков, д-р юрид. наук, доц.; В.А. Вергун, д-р екон. наук, проф.;
В.В. Дайнеко, канд. філол. наук, проф.; А.С. Довгерт, д-р юрид. наук,
проф., чл.-кор. АПрН України; В.І. Кисіль, д-р юрид. наук, проф.;
В.В. Копійка, д-р політ, наук, проф.; О.А. Коппель, д-р іст. наук,
проф.; В.П. Крижанівський, д-р іст. наук, проф.; В.Ю. Крушинський,
д-р політ. наук, проф.; Є.А. Макаренко, д-р політ. наук, проф.;
В.А. Манжола, д-р іст. наук, проф.; В.М. Матвієнко, д-р іст. наук,
проф.; В.І. Муравйов, д-р юрид. наук, проф.; Ю.М. Пахомов, д-р
екон. наук, проф., акад. НАН України; Г.М. Перепелиця, д-р політ.
наук, проф.; С.І. Пирожков, д-р екон. наук, проф., акад. НАН України;
І.І. Пузанов, д-р екон. наук, проф.; М.М. Рижков, д-р політ. наук,
проф.; О.І. Рогач, д-р екон. наук, проф.; Ю.С. Скороход, д-р політ.
наук, проф.; А.С. Філіпенко, д-р екон. наук, проф.; С.Я. Фурса, д-р
юрид. наук, проф.; С.А. Циганов, д-р екон. наук, проф.;
Ю.С. Шемшученко, д-р юрид. наук, проф., акад. НАН України;
М.С. Дорошко, д-р екон. наук, проф. (заст. відп. ред.).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 


ISSN: 1728-2292