АСИМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

В І Мазуренко

Анотація


Присвячено проблемам, пов'язаним з методологічними підходами до аналізу кризових явищ у банківському секторі,
які ґрунтуються на положеннях теорії асиметрії інформації. Розглянуто переваги та недоліки теорії асиметрії інфор-
мації, у тому числі на міжнародному рівні, коли асиметрія викликається політикою МВФ стосовно кредиторів і позича-
льників. Зроблено спробу з погляду асиметрії інформації дослідити останню банківську паніку в Росії влітку 2004 р.
The article deals with the problems of methodological approaches to analysis of bank crisis phenomena which is based on of the
information asymmetry theory. An author describes advantages and lacks of the theory asymmetry information, including the
international level when asymmetry is caused by IMF policy towards creditors and borrowers. Attempt is made from the point of view of
a information asymmetry to investigate a panic among bank investors in Russia during summer of 2004.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.